• shutterstock_399871573

  Kursy językowe dla nauczycieli!

  Wybierz kurs z języka angielskiego lub niemieckiego, zdobądź dodatkowe kwalifikacje i bierz czynny udział w działaniach szkoły, które wymagają znajomości języka obcego! Dowiedz się więcej

 • shutterstock_147086765

  10 najpopularniejszych tematów szkoleń!

  Poznaj tematy szkoleń, które cieszą się największą popularnością wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Wśród nich: indywidualizacja nauczania, współpraca z trudnym rodzicem, ocenianie.
  Zobacz wszystkie tematy!

 • Kariera-na-MAKSa-z-wyróżnieniem

  Kariera na Maksa nagrodzona!

  Podczas tegorocznej edycji Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji w Kielcach eksperci docenili Karierę na Maksa. Innowacyjny pakiet wsparcia dla szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego otrzymał wyróżnienie w kategorii pomoce dydaktyczne.

 • shutterstock_211420849

  Jak zmotywować mózg?

  Dlaczego czasami nie znajdujemy porozumienia z uczniami, a nasze starania są traktowane jak działania restrykcyjne? Jednym z powodów może być to, że nauczyciele rzadko mają czas, by zastanawiać się nad uwarunkowaniami pracy mózgu człowieka na poszczególnych etapach rozwojowych, i aby...

Szkolenia dla rad pedagogicznych i nauczycieli

 • Metodyka
  Na szkoleniach nauczyciele są zachęcani do stosowania ciekawych i innowacyjnych metod pracy z uczniami, takich jak zabawa lub projekt. Promujemy również autorskie rozwiązania i koncepcje.
  Zobacz

  Metodyka

 • Dydaktyka
  Przedstawimy najnowsze osiągnięcia naukowe, w tym neurodydaktykę, zaprezentujemy ich praktyczne wykorzystanie w procesach uczenia się i wskażemy skuteczne strategie edukacyjne. Podczas naszych szkoleń zachęcimy do patrzenia na ucznia przez pryzmat holistycznego rozwoju, z jednoczesną troską o kształcenie jego umiejętności szkolnych.
  Zobacz

  Dydaktyka

 • Rozwój osobisty
  Poprzez szkolenia z tej kategorii nauczyciel zyska lepszą świadomość własnych emocji w kontakcie z uczniem, większą skuteczność komunikacji, większą zdolność zarządzania swoim czasem i inne ważne kompetencji.
  Zobacz

  Rozwój osobisty

 • Prawo
  Podstawą szkoleń są przede wszystkim sytuacje wprost ze szkoły, kazusy i konkretne problemy do rozwiązania. Przybliżamy nauczycielom prawo: oświatowe, rodzinne i administracyjne.
  Zobacz

  Prawo

 • Wychowanie
  Podczas szkoleń pokazujemy, jak mądrze towarzyszyć młodym osobom i być stanowczym wtedy, gdy może to im pomóc, a także jak tworzyć wzorce, które dzieci mogą naśladować.
  Zobacz

  Wychowanie

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
  Podczas szkoleń wspieramy używanie najnowocześniejszych narzędzi informatycznych, aby realizacja codziennych zadań była prosta, a jednocześnie stymulująca.
  Zobacz

  Technologie informacyjno-komunikacyjne

 • Diagnoza i ocenianie
  W szkoleniach uwzględniliśmy najnowsze osiągnięcia diagnostyki edukacyjnej, aby wprowadzić do praktyki szkolnej ocenianie, które nie da efektu tzw. testologii, ale będzie wspomagało całościowy rozwój ucznia.
  Zobacz

  Diagnoza i ocenianie

 • Inne
  Szkolenia obejmują kwestie awansu zawodowego. Są to szkolenia zaplanowane na początek stażu, aby się dobrze przygotować oraz przed opracowaniem sprawozdania, aby zweryfikować opis.
  Zobacz

  Inne

Szkolenia dla dyrektorów szkół

 • Zarządzanie
  Podczas szkoleń omawiamy trendy i dobre praktyki zarządcze z różnych branż, nie tylko oświatowej, z punktu widzenia dyrektora pracującego z nauczycielami i innymi zatrudnionymi. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu trenerzy zapewnią inspirujące dyskusje, ćwiczenia i prezentacje, a także możliwość grupowego lub indywidualnego poszukiwania rozwiązań konkretnego problemu.
  Zobacz

  Zarządzanie

 • Nadzór pedagogiczny
  Podczas szkoleń uczestnicy będą szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania: Jak zarządzać jakością i praworządnością pracy zespołu osób samodzielnych indywidualistów? Kiedy, jak często i do kogo pójść na hospitacje? Jak uniknąć malowania trawy na zielono? Jak prowadzić trudne rozmowy, gdy każdy argument jest odpierany? Jak znaleźć równowagę między surowością a wsparciem? Jak kontrolować i jednocześnie budować zaufanie oraz odpowiedzialność nauczycieli? Jak nie utonąć w papierach? - Tych pytań także nie unikniemy.
  Zobacz

  Nadzór pedagogiczny

 • Prawo
  Szkolenia aktualizujące i poszerzające wiedzę dyrektora placówki na temat prawa oświatowego. Dzięki wyjątkowej formule uczestnicy nie tylko zyskają wiele niezbędnych informacji, ale także poznają odpowiedzi na nurtujące ich problemy. Tematyka szkoleń jest istotna zwłaszcza w odniesieniu do zapowiadanych zmian w edukacji.
  Zobacz

  Prawo

 • Inne
  W tej kategorii znajdują się szkolenia jednostkowe, o tematyce wynikającej z pojawiających się na bieżąco zmian w oświacie, a co za tym idzie nowych wyzwań dla dyrektora.
  Zobacz

  Inne

Pobierz katalog

Zobacz pełną ofertę

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem. Oferujemy szeroki wybór szkoleń dla dyrektorów szkół oraz rad pedagogicznych i nauczycieli.