business woman is passing document to manager; Shutterstock ID 278780831

7 kwietnia w ORE miała miejsce konferencja dotycząca wdrożenia nowych podstaw programowanych dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zespół autorów podstaw programowych pod przewodnictwem Doroty Dziamskiej przedstawił ideę, strukturę i założenia filozoficzne opracowanych dokumentów.

Czytaj dalej

Nowe podstawy programowe: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

shutterstock_211420849

Dlaczego czasami nie znajdujemy porozumienia z uczniami, a nasze starania są traktowane jak działania restrykcyjne? Jednym z powodów może być to, że nauczyciele rzadko mają czas, by zastanawiać się nad uwarunkowaniami pracy mózgu człowieka na poszczególnych etapach rozwojowych, i aby...

Czytaj dalej

Jak zmotywować mózg?

shutterstock_110589902

Książka Dawida Trippa Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu stała się kijem włożonym w mrowisko nauczycielskiej refleksji nad samymi sobą. Praca należąca do mało znanej dziedziny pedeutologii wskazywała potrzebę podejmowania profesjonalnego namysłu nad decyzjami nauczycieli i tym samym podawała...

Czytaj dalej

Czy nauczyciel ma wpływ?

shutterstock_27541219

Temat  trudnych rodziców  wzbudza sporo kontrowersji. Nauczyciele ciągle słyszą, że nie powinni narzekać, że taki jest klient, że misja…, że nasze zadanie…, że dobro dziecka jest najważniejsze… . Nie włączamy się w ten chór. Pozostawiamy państwu moralne i profesjonalne oceny....

Czytaj dalej

Zasady komunikacji z rodzicami uczniów

zdj6

27 czerwca w Jordankach minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła efekty kilkumiesięcznych prac 1 667 ekspertów oraz 12 856 uczestników debat nad zmianami w systemie polskiej oświaty. Reforma oświatowa, która rozpocznie się w roku 2017/2018 dotyczy m.in.: powrotu do 8-klasowej szkoły podstawowej,...

Czytaj dalej

Zmiany w edukacji

Reading, Child, Book.
Image ID:274074350
Copyright: Billion Photos
Release Information: Signed model release filed with Shutterstock, Inc

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wskazuje, aby w przedszkolu starsze dzieci rozpoczęły naukę czytania i przygotowywały się do nauki pisania....

Czytaj dalej

Nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolu

shutterstock_24133534

Czy pracujesz lub zdarzyło Ci się pracować z uczniem, który miał trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, przejawiającym jednostronne, wąskie, czasem obsesyjne zachowania? Z uczniem, którego jednocześnie charakteryzował względnie prawidłowy rozwój funkcji poznawczych i ponadprzeciętne zdolności w jakiejś dziedzinie?...

Czytaj dalej

Asperger – dar geniuszy

zdj 7

Peer learning (peer – rówieśnik, learn – uczyć się), to dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na określony temat ze swoimi rówieśnikami. Metoda opiera się na wzajemnej współpracy uczniów bez większego wpływu nauczyciela. W modelu peer learning nauczyciel jest jedynie obserwatorem,...

Czytaj dalej

Podzielmy się swą wiedzą – peer learning

zdj2

Czym jest konstruktywizm? Jest to teoria, która wspiera aktywizujące podejście do nauczania, traktująca ucznia jako jednostkę aktywną, zaś nauczyciela, jako przewodnika – osobę, której rolą jest organizowanie środowiska uczenia się. Wywodzi się z koncepcji piagetowskich (J. Piaget), myśli M. Montessori,...

Czytaj dalej

Poznaj nową teorię – konstruktywizm

zdj1

Czym jest konektywizm? Termin pochodzi od angielskiego słowa „connect”, czyli łączyć. Twórcami teorii są George Siemens i Stephen Downes. Teoria zakłada, że: 1. Technologie oddziałują na nasz sposób uczenia się, 2. Nie musimy wszystkiego wiedzieć/umieć, nasza wiedza może znajdować się...

Czytaj dalej

Czym jest konektywizm?