Uczestnicy projektu i zasady rekrutacji

Wróć do listy

Grupa docelowa

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie:

 • nauczycielki/nauczyciele oraz specjalistki/specjaliści pracujące/ -cy w publicznych i niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • nauczycielki/nauczyciele oraz specjalistki/specjaliści pracujące/ -cy w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • nauczycielki/nauczyciele oraz specjalistki/specjaliści pracujące/ -cy w bibliotekach pedagogicznych,
 • nauczycielki/nauczyciele będące/ -cy doradcami metodycznymi,
 • indywidualne/ -ni specjalistki/specjaliści i trenerki/trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty), które/ -rzy mają udokumentowaną współpracę co najmniej z jedną z poniżej wymienionych instytucji systemu wspomagania (bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy):
  – biblioteki pedagogiczne,
  – placówki doskonalenia nauczycieli,
  – poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

Rekrutacja uczestników już wkrótce!