Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Zamów szkolenie

 • Miejscowość:
  Warszawa
 • Data szkolenia:
  21.10.2017

Zdobądź niezbędne kwalifikacje i wystartuj w konkursie na dyrektora placówki oświatowej. Dzięki kursowi zdobędziesz wiedzę ekspercką z zakresu zarządzania oświatą, a ponadto – TYLKO U NAS –nauczysz się wykorzystywać techniki coachingowe  w pracy z zespołem nauczycieli!

Co zyskujesz?

 1. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci samodzielnie zarządzać szkołą lub inną placówką oświatową.
 2. Uzyskasz formalne dokumenty potwierdzające kwalifikacje do zajmowania kierowniczego stanowiska w placówce oświatowej.
 3. Zostaniesz wyposażony w gotowe materiały szkoleniowe i uzupełniające.
 4. Będziesz się uczył / uczyła pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów.
 5. Wymienisz się doświadczeniami i wiedzą z innymi uczestnikami kursu.
 6. Wykorzystasz zdobyte umiejętności w praktyce.
 7. TYLKO U NAS dowiesz się, jak skutecznie stosować coachingowy styl zarządzania w pracy z nauczycielami.

DOWIEDZ się więcej o kursie
ZOBACZ harmonogram zajęć

Warunki uczestnictwa:

1. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.  O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele mający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DzU  nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Czas trwania:
Kurs obejmuje dwa obowiązkowe bloki:

 1. Blok podstawowy:
  Kurs organizacji i zarządzania oświatą – 180h (10 zjazdów weekendowych),
 2. Blok dodatkowy:
  Coachingowy styl zarządzania – 54h (3 zjazdy weekendowe)

Płatność:
Cena kursu to 3 100 zł za osobę.
Płatność w dwóch ratach.
– Rata pierwsza – płatność przed rozpoczęciem kursu,
– Rata druga – płatność po pierwszych zajęciach.

Adres:
Centrum Biznesowe Ogrodowa 58
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa