Uczę się ja, uczy się mój mózg – aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki

Zamów szkolenie

Podczas szkolenia nauczyciele poznają najnowsze osiągnięcia neuronauk  i dowiedzą się, jak można je wykorzystać w codziennej pracy z uczniami, z szerokim uwzględnieniem ewolucyjnej perspektywy.
Poziom pierwszy szkolenia jest wprowadzeniem do neurodydaktyki. Uczestnicy zapoznają się z neuropsychologią rozwojową, dowiedzą się, jak zmienia się mózg człowieka na poszczególnych etapach życia człowieka i jaki ma to związek z wymaganiami szkolnymi stawianymi uczniom.
Poziom drugi jest poświęcony pamięci i uwadze.  Uczestnicy otrzymają wskazówki, jak wzmacniać szlak pamięciowy u swoich uczniów i motywować ich do większej uwagi.
Poziom trzeci dotyczy historii neuronów lustrzanych i ich znaczeniu w relacjach między uczniem i nauczycielem.

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, czas trwania: 3x45min.

  • wie jak pracuje mózg;
  • rozumie neurobiologiczne uwarunkowania procesu uczenia się;
  • analizuje związek wiedzy kognitywnej z emocjami.

Poziom 2, czas trwania: 3x45min.

  • wykorzystuje wiedzę z zakresu neurobiologii, dotyczącą pracy mózgu do projektowania własnych zajęć z uczniami;
  • tworzy sytuacje sprzyjające efektywnej pracy mózgu pracy mózgu.

Poziom 3, czas trwania: 3x45min.

  • przekazuje innym zasady nauki przyjaznej dla mózgu;
  • promuje w środowisku szkolnym dokonania neurodydaktyki;
  • dzieli się własnymi doświadczeniami w tym zakresie z pozostałymi nauczycielami w szkole.