Zamówienie

Zamów szkolenie

Bezpłatne warsztaty ORKE

Zapraszamy nauczycieli oraz nauczycieli bibliotekarzy z województwa śląskiego do projektu „Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017 r.”. Projekt realizowany jest w ramach umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych i Śląskim Kuratorium Oświaty w wyniku wygranego przetargu.

W ramach projektu organizowane są 4 warsztaty:

 • 17.10.2017 Chorzów – Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Brak miejsc
 • 28.10.2017 Chorzów – Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Brak miejsc
 • 09.11.2017 Chorzów – Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Ostatnie wolne miejsca!
 • 16.11.2017 Chorzów – Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Ostatnie wolne miejsca!

Informacja o dokładnej lokalizacji szkolenia zostanie przesłane Uczestnikom wraz z potwierdzeniem o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.

O warsztatach:

 • Każde szkolenie trwa 10 godzin dydaktycznych (godziny 09:00-18:30, szkolenie 28.10 godziny 11:30-20:00)
 • W ramach udziału w szkoleniu Uczestnik otrzymuje:
  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zobacz PROGRAM SZKOLENIA

Rekrutacja:

 1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) na terenie województwa śląskiego.
 2. Rekrutacja trwa do 12 listopada 2017 r. Osoby zgłoszone w terminie i spełniające warunki udziału w Projekcie zostaną wpisane na listę Uczestników, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 3. ORKE zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, w razie zapełnienia miejsc szkoleniowych oraz uzbierania na każde szkolenie listy rezerwowej odpowiadającej liczbie uczestników każdej z grup.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Projektu Regulamin

Zgłoszenia:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie skanu poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Formularz zgłoszeniowy oraz skanu zaświadczenia o zatrudnieniu do dnia 12.11.2017 r. na adres szkolenia@orke.pl.