Zamówienie

Zamów szkolenia

Cyfrowy projekt miejski w Tarnowie

Tarnów 4.0 to nowa inicjatywa pana prezydenta Romana Ciepieli oraz pani dyrektor Bogumiły Porębskiej z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, która ma zapewnić wzmocnienie kompetencji cyfrowych nauczycieli we wszystkich szkołach w mieście.

Realizatorem projektu będzie ORKE o czym z dumą informujemy.

Wartość projektu polega na dogłębnej diagnozie potrzeb i zapewnieniu szkoleń wycelowanych w poziom kompetencji cyfrowych każdego nauczyciela oraz zasoby sprzętowe szkół. W ten sposób zrealizowane zostaną wyłącznie niezbędne szkolenia i inne działania doskonalące bez ryzyka inwestowania w przedsięwzięcia do których nauczyciele nie będą mieli motywacji lub będzie im trudno wykorzystać zdobyte kompetencje przez brak sprzętu. Liczymy, że projekt uczyni z Tarnowa wzór efektywnego wykorzystania sprzętu w dyspozycji szkół i trafnej odpowiedzi na zmieniające się potrzeby uczniów. Nie bez znaczenia jest też optymalizacja wydatków samorządu na rozwój kompetencji nauczycieli.

Słowem – zadbamy o najwyższą jakość za rozsądną cenę.