Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Interpretacja rozporządzenia nt. zdalnego nauczania

Zdalne nauczanie w szkole. Jak je rozumieć i jak realizować?

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, podczas którego ekspertka ORKE wyjaśnia, jak rozumieć i jak realizować zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedstawiamy Państwu katalog dobrych praktyk w realizacji zdalnego nauczania do zastosowania od zaraz.  Wskazujemy również bezpieczne i optymalne środowiska do pracy zdalnej z uczniem. Należy do nich między innymi  bezpłatna platforma WSiPnet.