Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Inspiracje ORKE do pracy zdalnej z uczniami

Zapraszamy na webinar  ORKE, który stanowi zbiór ciekawych inspiracji do pracy zdalnej z uczniami. W trakcie nagrania ekspert ORKE zarekomenduje Państwu funkcjonalności platformy  edukacyjnej – komfortowego i bezpiecznego środowiska do pracy z uczniami, jakim jest WSiPnet. W kilku prostych krokach wskaże funkcjonalności bezpłatnego narzędzia,  jego prostotę i praktyczne zastosowanie. Zaprezentuje ogromne zasoby  -gotowych, zgodnych z podstawą programową materiałów.

Ekspert zachęca do skorzystania ze WSiPnetu. Wykorzystanie platformy ułatwi nauczycielom dbanie o własny komfort pracy i dobrostan psychiczny.