Zamówienie

Zamów szkolenia

Kariera na MAKSa odkrywa talenty uczniów

Kariera na MAKSa –  czyli coaching, storyteling
i metodologia SMART na lekcjach z doradztwa zawodowego

Jednym z wyzwań współczesnej edukacji jest rozwijanie u uczniów kompetencji potrzebnych do samodzielnego projektowania przez nich własnej drogi edukacyjnej i zawodowej. Przewodnikiem w tym obszarze są zalecenia Rady Europy. Wskazują one, że „każda osoba ma prawo do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy” (Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie).

Określone w dokumencie kompetencje odwołują się do konieczności łączenia wiedzy, umiejętności i postaw wychowanków. Na fundamencie tych trzech obszarów zbudowano bardzo ciekawą publikację Kariera na MAKSa. Umożliwia ona realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W październiku 2019 r. ukazało się trzecie wydanie tej pozycji – poszerzone o nowe informacje.

Unikatowe materiały w Karierze na MAKSa

Uwzględniwszy potrzeby nauczycieli i uczniów, stworzono narzędzie, które wykorzystuje różne modele pracy, takie jak twórcze rozwiązywanie problemów, metodologia SMART czy metody coachingowe. Dzięki temu daje ono osobom zaangażowanym w realizację doradztwa zawodowego w szkole szerokie możliwości działania. Wyjątkowym walorem Kariery na MAKSa jest to, że pakiet obejmuje wiele różnorodnych materiałów. W jego skład wchodzą:

 • 3 płyty DVD zawierające łącznie 15 odcinków serialu dla młodzieży Życie na MAKSa, w którym występują znani aktorzy, a wielowątkowa fabuła i losy bohaterów dostarczają uczniom ciekawych wrażeń;
 • 20 scenariuszy lekcji ze wskazówkami metodycznymi dla prowadzącego oraz propozycją ćwiczeń dla uczniów (w wersji papierowej oraz w PDF-ie – do samodzielnego wydruku);
 • 15 opowiadań, stanowiących alternatywę dla filmu, a także 5 dodatkowych tematów z zakresu rynku pracy oraz planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, pomocnych w tworzeniu indywidualnego planu kariery ucznia.

Warto podkreślić, że każdy temat zawiera dwie części scenariusza:

 • dla szkoły podstawowej,
 • dla szkoły ponadpodstawowej

Budowanie samoświadomości ucznia

W pakiecie Kariera na MAKSa zwrócono szczególną uwagę na rozwijanie samoświadomości młodzieży. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dokonują analizy wiedzy i umiejętności, którymi dysponują. Budują też swoje poczucie otwartości na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Uczą się, jak racjonalnie decydować o przyszłości zawodowej.

Wszystkie działania proponowane w Karierze na MAKSa koncentrują się wokół ucznia jako architekta własnej rzeczywistości. Są zgodne ze współczesnymi teoriami nauczania. Szczególnie wartościowe w publikacji jest promowanie warsztatowego modelu pracy – z wykorzystaniem cyklu Kolba, który doskonale wspiera procesy poznawcze uczniów.

-> więcej o cyklu Kolba

Efektywny program doradztwa zawodowego

Wykorzystanie nowoczesnego narzędzia, jakim jest pakiet Kariera na MAKSa, pozwoli szkole zbudować efektywny system doradztwa zawodowego. Umożliwią to przemyślane rozwiązania zastosowane na wszystkich etapach przygotowywania publikacji.

 • Dzięki dokładnie opracowanej strukturze materiałów lekcje mają logiczny przebieg i układają się w spójną całość.
 • Zajęcia są interesujące dla uczniów z uwagi na dodatkowe materiały audiowizualne. Film i opowiadania odwołują się do nowoczesnych trendów w edukacji. Jednym z nich jest storytelling. Stanowi on bardzo ciekawe uzupełnienie opowieści o wyborach edukacyjnych i zawodowych dwojga bohaterów: Maksa i Moniki.
 • Pakiet, bogaty w różnorodne materiały, daje możliwość wykorzystania tylko tych tematów, które nauczyciel uzna za szczególnie ważne i wartościowe dla swojej grupy uczniów.
 • Zastosowane elementy coachingowe mają w naturalny sposób wzbudzić w każdym uczniu motywację do głębszej analizy własnych mocnych stron. Wspierają też młodzież w poszukiwaniu obszarów do rozwoju osobistego.
 • Tematy lekcji wpisują się w treści programowe zawarte w rozporządzeniu dotyczącym doradztwa zawodowego.
 • Dodatkowe materiały to świetna baza pomysłów dla nauczyciela.
 • Zestaw można wykorzystać w pracy z uczniami podczas różnych typów zajęć.

Kariera na MAKSa jako wsparcie działań wychowawczych

Publikacja jest nowoczesnym narzędziem doskonale wspierającym realizację zadań z doradztwa zawodowego. Trzymające w napięciu historie bohaterów mocno angażują młodego widza.

Kariera na MAKSa ułatwia wdrożenie wielu metod pracy i działań doradczych, które mogą stać się wizytówką szkoły. Wprowadza zajęcia warsztatowe, elementy myślenia biznesowego, twórczego rozwiązywania problemów czy metod coachingowych. Dzięki tym nowatorskim propozycjom możliwe jest efektywne realizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.

Szkolenie z wykorzystaniem Kariery na MAKSa

Aby wspólna podróż z Maksem i Moniką była przyjemnością dla nauczycieli i uczniów, ORKE opracowało specjalny warsztat. Szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć z wykorzystaniem Kariery na MAKSa inspiruje do pracy, ale także wzbogaca wiedzę każdego nauczyciela z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyte wiadomości nie tylko umożliwią prowadzenie wartościowych zajęć związanych z wyborem ścieżki zawodowej uczniów, ale też pokażą, w jaki sposób można skutecznie rozwijać w młodych ludziach ich szczególne talenty.

Zobacz także…

-> Kariera na MAKSa

-> Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela

-> Szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć z wykorzystaniem Kariery na MAKSa