Zamówienie

Zamów szkolenia

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół i placówek.

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół i placówek jest odpowiedzią na potrzebę całościowego rozwoju Twojej szkoły.

Etapy wspomagania:

  1. Diagnoza pracy – dzięki niej proces wspomagania będzie odpowiadał konkretnym potrzebom placówki.
  2. Planowanie działań – wybór kierunków i określenie rezultatów planowanej zmiany.
  3. Realizacja procesu wspomagania – organizowanie różnych form doskonalenia oraz wdrożenie nowych rozwiązań, które rozwijają warsztat pracy nauczycieli.
  4. Ocena efektów – włączenie obszaru wspomagania do ewaluacji wewnętrznej pracy placówki przez dyrektora i nauczycieli.

Zapewniamy opiekę Specjalisty ds. wspomagania, który:

  • pomaga w diagnozie pracy placówki i określeniu obszarów rozwoju,
  • pomaga ustalić zakres i harmonogram działań wspomagających pracę placówki,
  • wspiera nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań, monitoruje i podsumowuje proces wspomagania.

Co zyskuje szkoła?

  • Wprowadzenie trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania.
  • Dostosowanie programu szkoleń do potrzeb placówki.
  • Merytoryczną i organizacyjną opiekę zespołu trenerów ORKE nad szkołą lub placówką w obszarze doskonalenia zawodowego przez cały rok.

 

Pobierz:
FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Wypełnione zamówienie należy przesłać na adres szkolenia@orke.pl