Zamówienie

Zamów szkolenie

Konsultacje dla dyrektorów

Ekspercka pomoc dla dyrektora szkoły w zakresie problematyki zarządczej i prawnej (rozwiązywanie problemów, tworzenie dokumentów, opracowywanie strategii i planów).

Podczas przyjmowania zamówienia Klient proszony jest o określenie obszarów problematycznych, które mają być przedmiotem konsultacji ze specjalistą z danej dziedziny. Liczba godzin potrzebnych do udzielenia wsparcia w określonej sprawie do uzgodnienia między dyrektorem a ekspertem.

Przykładowe problemy do rozwiązania:

 • Opracowanie dokumentacji RODO
 • Opracowanie dokumentacji i zasad oceny pracy nauczycieli
 • Opracowanie wskaźników oceny pracy
 • Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej
 • Narzędzia nadzoru nad pomocą psychologiczno pedagogiczną
 • Organizacja współpracy w radzie pedagogicznej
 • Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy nauczycielami oraz z rodzicami
 • Arkusz organizacyjny
 • Polityka kadrowa
 • Aktywizacja nauczycieli
 • Inne, wskazane przez dyrektora

Więcej informacji dotyczących powyższego tematu uzyskasz u Konsultanta Edukacyjnego obsługującego Twoją placówkę lub pisząc na adres szkolenia@orke.pl