Zamówienie

Zamów szkolenie

Godzina dyrektorska

Wsparcie dla dyrektora placówki polegające na nauce rozwiązywania konkretnych problemów zarządczych i prawnych (tworzenie dokumentów, opracowywanie strategii i planów, praca z kryzysowymi sytuacjami). Osoby prowadzące „Godzinę dyrektorską” to eksperci z różnych dziedzin, dobrani do konkretnego zgłoszenia Klienta z przygotowaniem coachingowym i trenerskim.

Podczas przyjmowania zamówienia Klient proszony jest o określenie oczekiwanej ilości godzin usługi oraz obszarów problematycznych, które mają być przedmiotem konsultacji ze specjalistą z danej dziedziny.

Finalna liczba godzin potrzebnych do udzielenia wsparcia w określonej sprawie do uzgodnienia między dyrektorem a specjalistą.

Przykładowe problemy do rozwiązania:
• Procedury i zadania związane z RODO;
• Opracowanie dokumentacji i zasad oceny pracy nauczycieli;
• Praca ze wskaźnikami oceny pracy nauczycieli;
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• Narzędzia nadzoru nad pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
• Organizacja współpracy w radzie pedagogicznej;
• Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy nauczycielami oraz z rodzicami;
• Arkusz organizacyjny;
• Realizacja zadań oświatowych przez dyrektora w świetle nowych regulacji prawnych;
• Nowy dyrektor szkoły – wyzwania i organizacja pracy;
• Dotacje oświatowe po zmianach;
• Polityka kadrowa;
• Aktywizacja nauczycieli;
• Zmiany w Karcie Nauczyciela w świetle działań praktycznych;
• Inne, wskazane przez dyrektora.

Więcej informacji dotyczących powyższego tematu uzyskasz u Konsultanta Edukacyjnego obsługującego Twoją placówkę lub pisząc na adres szkolenia@orke.pl