Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

ORKE oficjalnym partnerem Microsoft

ORKE jako lider edukacji w Polsce został oficjalnym partnerem Microsoft w programie Education Global Training.

Dzięki temu wspólne realizujemy działania na rzecz popularyzacji nauczania w zakresie edukacji cyfrowej oraz przygotowania szkół i nauczycieli do wdrażania edukacji zdalnej w oparciu o pakiet Microsoft Office 365.

Efektem współpracy ORKE i Microsoft Polska jest cykl wystandaryzowanych dydaktycznych kursów dla nauczycieli z Microsoft Office 365, które umożliwiają poznanie i zastosowanie programu Microsoft Office 365 w pracy z uczniami oraz spełniają wymogi doskonalenia zgodnego z prawem oświatowym.

Pakiet składa się z 3 autoryzowanych przez Microsoft ścieżek szkoleniowych, każda na innym poziomie zaawansowania wiedzy uczestnika. Program każdej z nich został tak skonstruowany, aby optymalnie wykorzystywać narzędzia Microsoft w różnych sytuacjach dydaktycznych: np. Teamsy – do organizacji i zarządzania wirtualną klasą; Forms – do tworzenia testów, quziów, czy One Note i Notatnik – do tworzenia, udostępniania i pracy na elektronicznych zasobach.

Rezultatem współpracy partnerskiej były też profesjonalne szkolenia dla trenerów i edukatorów ORKE prowadzone przez konsultantów Microsoft. Zespół Trenerów Microsoft ORKE jest gotowy do współpracy ze szkołami na terenie całej Polski i przekazywania wiedzy na temat zastosowania nowoczesnego narzędzia do edukacji zdalnej – Office 365.

Tematy kursów dla nauczycieli z Office 365 w ofercie ORKE

Wprowadzenie do narzędzi Office 365 dla edukacji. Poziom podstawowy -szkolenia on –line

Wprowadzenie do narzędzi Office 365 dla edukacji . Poziom podstawowy -szkolenia on –line plus szkolenia stacjonarne

Przygotowanie do wdrożenia w dydaktyce narzędzi Office 365. Poziom średnio zaawansowany -szkolenia on –line

Przygotowanie do wdrożenia w dydaktyce narzędzi Office 365. Poziom średnio zaawansowany-szkolenia on –line  plus  szkolenia stacjonarne

Wdrożenie do nauczania pakietu Office 365. Poziom zaawansowany -szkolenia on –line

Wdrożenie do nauczania pakietu Office 365. Poziom zaawansowany -szkolenia on –line  plus  szkolenia stacjonarne

Więcej o poszczególnych programach szkoleń znajdziesz  TU