Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Bezpłatne webinary ORKE na rok szkolny 2021/22


Izabela Juszkiewicz
24.08.2021 g. 17:00

Gram o dobrostan, nowe stare wyzwania.

ZOBACZ WIĘCEJ


Jolanta Misztal
26.08.2021 g. 17:00

Założenia i procedura analizy, interpretacji i wykorzystania wyników edukacyjnych uczniów.

ZOBACZ WIĘCEJ


A. Peć & K. E. Werber
30.08.2021 g. 17:00

Gamifikacja jako metoda angażowania uczniów i tworzenia społeczności szkolnej.

ZOBACZ WIĘCEJ


Ewa Kruk-Krymula
30.09.2021 g. 17:00

Well-balance w pracy dydaktycznej w obliczu ciągłej zmiany. Praktyka mindfulness.

ZOBACZ WIĘCEJ


prof. Bogdan Księżopolski 16.09.2021 g. 17:00

Interaktywne oraz praktyczne nauczanie informatyki.
Platforma Cyberskiller.

ZAPISZ SIĘ


prof. Bogdan Księżopolski 14.10.2021 g. 17:00

Realizacja kół zainteresowań z informatyki w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

ZAPISZ SIĘ


Małgorzata Solowska

Kiedy technologia łączy się z podnoszeniem jakości nauczania –nowatorskie wykorzystanie pakietu Office 365.

ZOBACZ WIĘCEJ


Krzysztof Kalinowski

Innowacyjne wykorzystanie środowiska Google Workspace w warsztacie pracy nauczyciela.

ZOBACZ WIĘCEJ


Poradnik ekspertów ORKE

Archiwalne webinary poruszające
ważne tematy związane z oświatą,
wspierające nauczycieli
w ich codziennych wyzwaniach.

ZOBACZ WIĘCEJ