Zamówienie

Zamów szkolenia

Rekrutacja na Trenerów

Poszukujemy Trenerów Wspomagania!

zachęcamy do udziału w rekrutacji osoby ze wszystkich województw, które spełniają wymogi grupy docelowej (szerzej opisane w regulaminie).  Podczas 90h szkoleń stacjonarnych i e-learningowych kandydatów na trenerów wyposażymy w wiedzę i umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych obejmujących:

  • rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się,
  • rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych,
  • nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów,
  • wychowanie i kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów.

Szkolenia trenerów odbywać się w będą w trybie 5 zjazdów weekendowych.

Trenerzy wyposażeni w kompetencje, w kolejnych latach będą realizować kompleksowe wspomaganie szkół w macierzystych województwach.

Zapraszamy do udziału w projekcie! UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: rekrutacja_tw@orke.pl

Wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie znajdują się w załącznikach:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy