Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Wielkie zmiany w przepisach prawa oświatowego!

Reforma ustroju szkolnego wymusiła znaczące zmiany w wielu aktach prawnych z różnych obszarów funkcjonowania szkoły.

Co warte podkreślenia nowe przepisy dotyczą zarówno szkół, nauczycieli, jak i uczniów.

Zespól ORKE prezentuje Państwu szczegółowe informacje o tym, jakie zmiany  obowiązują od 1 września 2019 roku.

Zapoznaj się ze zmianami–> pobierz plik.