Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Wielkie zmiany w przepisach prawa oświatowego!

Reforma ustroju szkolnego wymusiła znaczące zmiany w wielu aktach prawnych z różnych obszarów funkcjonowania szkoły.

Co warte podkreślenia nowe przepisy dotyczą zarówno szkół, nauczycieli, jak i uczniów.

Zespól ORKE prezentuje Państwu szczegółowe informacje o tym, jakie zmiany  obowiązują od 1 września 2019 roku.

Zapoznaj się ze zmianami–> pobierz plik.