Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Śniadanie edukacyjne ORKE – podsumowanie

14 listopada 2019 r. odbyło się kolejne śniadanie edukacyjne – tym razem w Gdańsku.
Było to spotkanie dla dyrektorów szkół, w trakcie którego podjęliśmy dyskusję na tematy ważne dla osób zarządzających placówkami oświatowymi.

Uczestnicy wysłuchali trzech prelekcji:

  • Jak zadbać o radę pedagogiczną w czasach zmian? – dr Adama Zemełki;
  • Dobre praktyki trafnej i optymalnej finansowo formuły doskonalenia zawodowego w szkole – dyr. Przemysława Kluge i Magdaleny Brewczyńskiej;
  • E-uzależnienia – demony współczesnej szkoły? – dr Magdaleny Rowickiej.

Śniadaniowa formuła doskonale sprawdziła się podczas wymiany doświadczeń i rozmów
z ekspertami.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia ORKE.