Zamówienie

Zamów szkolenie

Najbardziej znamienną cechą naszych czasów jest niezwykle szybki rozwój technologii i jej wpływ na wszystkie dziedziny działalności człowieka. Zmieniają się warunki życia i funkcjonowania ludzi. Głębokie przemiany, jakie dzięki temu zachodzą, wymagają podniesienia kompetencji w obszarach rozwoju myślenia opartego na...

Czytaj dalej

Programowanie to nie tylko kodowanie. Co oznacza programowanie dla nieinformatyków?

Czy jemy w MacDonaldzie, bo podawane tam potrawy są pożywne? Czy coca-colę pijemy, bo jest słodka? Czy nosimy buty marki Nike, bo są wygodne? Oczywiście są, ale wybieramy je z powodu emocji, które w nas wzbudzają: wrażenia radości, spełnienia, euforii, satysfakcji, dumy.

Czytaj dalej

Czytanie książek jest trendy, cool i mega

Szkolny Klub ScottieGo!

Czytaj dalej

Szkolny Klub Scottie Go!

7 kwietnia w ORE miała miejsce konferencja dotycząca wdrożenia nowych podstaw programowanych dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zespół autorów podstaw programowych pod przewodnictwem Doroty Dziamskiej przedstawił ideę, strukturę i założenia filozoficzne opracowanych dokumentów.

Czytaj dalej

Nowe podstawy programowe: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Dlaczego czasami nie znajdujemy porozumienia z uczniami, a nasze starania są traktowane jak działania restrykcyjne? Jednym z powodów może być to, że nauczyciele rzadko mają czas, by zastanawiać się nad uwarunkowaniami pracy mózgu człowieka na poszczególnych etapach rozwojowych, i aby...

Czytaj dalej

Jak zmotywować mózg?

Książka Dawida Trippa Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu stała się kijem włożonym w mrowisko nauczycielskiej refleksji nad samymi sobą. Praca należąca do mało znanej dziedziny pedeutologii wskazywała potrzebę podejmowania profesjonalnego namysłu nad decyzjami nauczycieli i tym samym podawała...

Czytaj dalej

Czy nauczyciel ma wpływ?

Temat  trudnych rodziców  wzbudza sporo kontrowersji. Nauczyciele ciągle słyszą, że nie powinni narzekać, że taki jest klient, że misja…, że nasze zadanie…, że dobro dziecka jest najważniejsze… . Nie włączamy się w ten chór. Pozostawiamy państwu moralne i profesjonalne oceny....

Czytaj dalej

Zasady komunikacji z rodzicami uczniów

27 czerwca w Jordankach minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła efekty kilkumiesięcznych prac 1 667 ekspertów oraz 12 856 uczestników debat nad zmianami w systemie polskiej oświaty. Reforma oświatowa, która rozpocznie się w roku 2017/2018 dotyczy m.in.: powrotu do 8-klasowej szkoły podstawowej,...

Czytaj dalej

Zmiany w edukacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wskazuje, aby w przedszkolu starsze dzieci rozpoczęły naukę czytania i przygotowywały się do nauki pisania....

Czytaj dalej

Nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolu

Czy pracujesz lub zdarzyło Ci się pracować z uczniem, który miał trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, przejawiającym jednostronne, wąskie, czasem obsesyjne zachowania? Z uczniem, którego jednocześnie charakteryzował względnie prawidłowy rozwój funkcji poznawczych i ponadprzeciętne zdolności w jakiejś dziedzinie?...

Czytaj dalej

Asperger – dar geniuszy