Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Czym jest konektywizm?

Konektywizm

Czym jest konektywizm?
Termin pochodzi od angielskiego słowa „connect”, czyli łączyć. Twórcami teorii są George Siemens i Stephen Downes. Teoria zakłada, że:
1. Technologie oddziałują na nasz sposób uczenia się,
2. Nie musimy wszystkiego wiedzieć/umieć, nasza wiedza może znajdować się w zewnętrznych zasobach, np. w sieci,
3. Połączenie się z tymi zasobami uruchamia nasz proces uczenia się.
4. Umiejętność tworzenia połączeń jest istotniejsza od tego, co aktualnie wiemy,
5. Nasze decyzje podejmujemy na podstawie dostępnych nam zasobów informacji,
6. Zasoby informacji zmieniają się, rozwijają, a więc wpływają na zmianę naszych decyzji.

Autorzy teorii zastępują wyrażenia „wiedzieć jak” (know-how), czy „wiedzieć co” (know-what) wyrażeniem „wiedzieć gdzie” (know-where), uznając, że właśnie ta sprawność jest najistotniejszą dla budowania własnych zasobów wiedzy. Metaforą procesu uczenia się jest dla nich tworzenie „węzłów” i budowanie „połączeń” między nimi.
Uczenie się to aktywność: poszukanie, podejmowanie decyzji, selekcjonowanie oraz refleksja, zachęcajmy więc do niej swoich uczniów!

Zobacz powiązane szkolenia: