Zamówienie

Zamów szkolenie

Nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wskazuje, aby w przedszkolu starsze dzieci rozpoczęły naukę czytania i przygotowywały się do nauki pisania.

Rozporządzenie MEN wskazuje, aby w przedszkolu starsze dzieci rozpoczęły naukę czytania i przygotowywały się do nauki pisania. Przyjęto bowiem, że nauka pisania jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka powinna być domeną edukacji szkolnej.

Powstaje potrzeba wyposażenia nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie gotowości dzieci 6-letnich do podjęcia takiej nauki. Nauczyciele powinni umieć rozwijać umiejętności planowania i realizowania ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania, rodzących zainteresowanie czytaniem, bogacących zasób słownictwa czynnego i biernego.

Szkolenie: „Po staremu i po nowemu – nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolu”, dostarczy Państwu wiedzy merytorycznej dotyczącej różnorodnych metod nauki oraz pozwoli na ich refleksyjną ocenę. Uczestnicy, dzięki warsztatom grupowym i informacjom zwrotnym ze strony trenera uświadomią sobie własne strategie nauczania oraz sposoby ich modyfikacji, bogacenia, zwiększania ich efektywności. Szkolenie stanowi także przestrzeń wymiany konkretnych i praktycznych pomysłów i wskazówek, gotowych do przeniesienia w codzienną praktykę nauczycielską.

Zobacz rozporządzenie >>