Zamówienie

Zamów szkolenie

Zmiany w edukacji

27 czerwca w Jordankach minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła efekty kilkumiesięcznych prac 1 667 ekspertów oraz 12 856 uczestników debat nad zmianami w systemie polskiej oświaty.

Reforma oświatowa, która rozpocznie się w roku 2017/2018 dotyczy m.in.:

  • powrotu do 8-klasowej szkoły podstawowej, z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV,
  • 4-letniego liceum i 5-letniego technikum,
  • zastąpienia zawodówek szkołami branżowymi,
  • nowego stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

„Nie likwidujemy gimnazjów tylko wygaszamy (…) Osiem ciągłych lat da dzieciom w sumie więcej niż sześć lat plus trzy (…) Jest dość czasu na przygotowania”  ̶  powiedziała minister.

Oznacza to, że docelowo będzie obowiązywała dwupoziomowa szkoła powszechna:

  • klasy I-IV (poziom podstawowy)
  • klasy V-VIII (poziom gimnazjalny),
  • czteroletnie liceum lub pięcioletnie technikum, lub szkoła branżowa (trzyletnia I stopnia lub dwuletnia II stopnia).

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas III gimnazjów oraz uczniowie szkół powszechnych rozpoczną naukę w klasach I liceów ogólnokształcących. Jedni będą się uczyć w cyklu trzyletnim, a drudzy w cyklu czteroletnim.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie VI klas nie pójdą do klas I gimnazjów. Będą kontynuować naukę w klasie VII szkoły powszechnej.

Ponadto A. Zalewska odwołała się do badań, z których wynika, że uczeń w klasie czwartej czuje się zagubiony. W związku z tym jednym z założeń reformy jest pozostawienie tego samego wychowawcy przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej. Jednocześnie uczniowie będę  poznawać nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Uczeń po pierwszym etapie kształcenia będzie mógł zdecydować się także na kontynuowanie nauki w szkole branżowej I stopnia oraz II stopnia, która zastąpi zawodówki. Od przyszłego roku rozpocznie się stopniowe wprowadzanie reform.

Główne kierunki reformy szkolnictwa zawodowego to zastąpienie zawodówek nowoczesnymi szkołami branżowymi, wprowadzenie systemu dualnego, który ma być realizowany wspólnie z przedsiębiorcami, aby w ten sposób odpowiadać na potrzeby gospodarki i rynku pracy. Pracodawca będzie uczestniczył w tworzeniu programów nauczania oraz nowych zawodów. Ma również stanowić wsparcie kadrowe, natomiast całość kształcenia praktycznego, łącznie z egzaminem, miałaby się odbywać u pracodawców.

Od września 2017/18 uczniowie będą mieli możliwość pójść do szkoły branżowej I stopnia. Ukończą ja z kwalifikacjami umożliwiającymi podęcie pracy. Szkoła branżowa II stopnia zakończy się dla nich zawodową maturą. Po jej zdaniu uczniowie będą mogli rozpocząć pracę albo kontynuować naukę w wyższej szkole zawodowej.

MEN zapowiedziało również uruchomienie programu pt. Aktywne Tablice, Oznacza to, że w każdej klasie będą zamieszczone tablice multimedialne. Nowoczesne technologie mają jednocześnie zachęcać uczniów do nauki, jak i ułatwić przeprowadzanie egzaminów ̶ więcej testów nauczyciele sprawdzą przez internet. Uczniowie, którzy kwestionują zdobyty wynik, będą mieli prawo zrobić zdjęcie swojej pracy i złożyć odwołanie.

Został także zapowiedziany nowy stopień awansu zawodowego – nauczyciel specjalista. Nauczyciel specjalista będzie musiał zrobić doktorat albo przeprowadzić i opisać innowację dla danego środowiska, szkoły i przedmiotu.

Minister zapowiedziała, że wspólnie ze związkami będą chcieli ustalić, czym jest innowacja, bo jak dodała: „to jest najbardziej zbanalizowane słowo w przestrzeni”. Jak z każdym awansem, tak i z tym wiązałaby się podwyżka wynagrodzenia dla nauczycieli.

„Musimy ustalić zgodę na obowiązkowe doskonalenie zawodowe i na dodatkowy stopień awansu zawodowego” – poinformowała Anna Zalewska. Za wprowadzeniem obowiązkowego doskonalenia dla nauczycieli są oświatowe związki zawodowe oraz resort edukacji.

Zobacz rozporządzenie >>