Zamówienie

Zamów szkolenie

Nowe podstawy programowe: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

7 kwietnia w ORE miała miejsce konferencja dotycząca wdrożenia nowych podstaw programowanych dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Zespół autorów  podstaw programowych  pod przewodnictwem Doroty Dziamskiej przedstawił ideę, strukturę i założenia filozoficzne opracowanych dokumentów. Zwrócono uwagę na spójność podstaw programowych z celami kształcenia ogólnego. Podkreślono, że ich struktura bazuje na wytycznych wcześniejszych dokumentów oraz uzupełniona  została o wizję kształcenia dzieci według koncepcji prof. Ryszarda Więckowskiego.
W celu poznania kierunków zmian autorzy podstawy rekomendowali przeanalizowanie założeń filozoficznych i pedagogicznych podstawy, czyli  antropologiczną wizję człowieka – istoty relacyjnej, wolnej i rozumnej. O jej całościowy rozwój  ma zadbać szkoła, tworząc odpowiednie, opisane w dokumencie, warunki i łącząc je  z pedagogiczną koncepcją profesora Ryszarda Więckowskiego, opartą na naturalnych strategiach uczenia się dziecka (strategie: percepcyjno-odtwórcza, percepcyjno-wyjaśniająca, percepcyjno-innowacyjna).
Zwrócono uwagę na zadania placówki (w obszarach wychowawczych i edukacyjnych) i cele, które są celami rozwojowymi, opisanymi w czterech sferach rozwojowych dziecka: fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej. Stają się one punktem wyjścia do opisu efektów kształcenia, uporządkowanych w tzw. konwencji przedmiotów edukacyjnych (za prof. Więckowskim).
Zasadniczej zmiany należy upatrywać  w podejściu do uczenia i we wzmocnieniu autonomii i autorytetu nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Nowa podstawa np. proponuje książki (lektury do czytania) by zanurzać dziecko w czytaniu, interpretacji, wspólnym i twórczym odkrywaniu. W nauce czytania inspirowano się psychologicznym podejściem prof. Anny Brzezińskiej.
Nową podstawę wraz z komentarzem zamieszczamy w pliku do pobrania.
Jednocześnie zapraszamy do wspólnego analizowania dokumentów i tworzenia satysfakcjonujących nas i korzystnych dla dzieci sposobów uczenia według nowych założeń.
(na podstawie konferencji w ORE, 7 kwietnia 2017 roku)

Nowa podstawa programowa z komentarzem