Zamówienie

Zamów szkolenie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wskazuje, aby w przedszkolu starsze dzieci rozpoczęły naukę czytania i przygotowywały się do nauki pisania....

Czytaj dalej

Nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolu

Czy pracujesz lub zdarzyło Ci się pracować z uczniem, który miał trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, przejawiającym jednostronne, wąskie, czasem obsesyjne zachowania? Z uczniem, którego jednocześnie charakteryzował względnie prawidłowy rozwój funkcji poznawczych i ponadprzeciętne zdolności w jakiejś dziedzinie?...

Czytaj dalej

Asperger – dar geniuszy

Peer learning (peer – rówieśnik, learn – uczyć się), to dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na określony temat ze swoimi rówieśnikami. Metoda opiera się na wzajemnej współpracy uczniów bez większego wpływu nauczyciela. W modelu peer learning nauczyciel jest jedynie obserwatorem,...

Czytaj dalej

Podzielmy się swą wiedzą – peer learning

Czym jest konstruktywizm? Jest to teoria, która wspiera aktywizujące podejście do nauczania, traktująca ucznia jako jednostkę aktywną, zaś nauczyciela, jako przewodnika – osobę, której rolą jest organizowanie środowiska uczenia się. Wywodzi się z koncepcji piagetowskich (J. Piaget), myśli M. Montessori,...

Czytaj dalej

Poznaj nową teorię – konstruktywizm

Czym jest konektywizm? Termin pochodzi od angielskiego słowa „connect”, czyli łączyć. Twórcami teorii są George Siemens i Stephen Downes. Teoria zakłada, że: 1. Technologie oddziałują na nasz sposób uczenia się, 2. Nie musimy wszystkiego wiedzieć/umieć, nasza wiedza może znajdować się...

Czytaj dalej

Czym jest konektywizm?