Zamówienie

Zamów szkolenie

Poznaj nową teorię – konstruktywizm

Konstruktywizm

Czym jest konstruktywizm?

Jest to teoria, która wspiera aktywizujące podejście do nauczania, traktująca ucznia jako jednostkę aktywną, zaś nauczyciela, jako przewodnika – osobę, której rolą jest organizowanie środowiska uczenia się. Wywodzi się z koncepcji piagetowskich (J. Piaget), myśli M. Montessori, idei J. Korczaka, J. Dewey’a, A. Leontiewa i L. Wygotskiego. Teorię rozwinął zaś J. Bruner.

Opierając się na neurobiologicznym podejściu do sposobu funkcjonowania mózgu, konstruktywizm zakłada, że:
• Uczymy się nawiązując interakcje z otoczeniem
• Nasza wiedza to indywidualna KONSTRUKCJA. Jej poszerzanie odbywa się poprzez przyłączanie nowych elementów do tych, które już posiadamy, zgodnie z zasadami asymilacji i akomodacji.

Skuteczne nauczanie to rozbudzanie ciekawości poznawczej, tworzenie sytuacji, w których uczeń jest zaangażowany i aktywny. To nie reprodukowanie informacji, lecz ich przetwarzanie i wnioskowanie sprawiają, że efektywnie i trwale zapisujemy nowe dane w strukturach pamięci.

Zobacz powiązane szkolenia: