Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Jak krok po kroku wdrożyć i realizować doradztwo edukacyjno-zawodowe w mojej szkole?

E-konferencja ORKE, kierowana do pedagogów szkolnych, psychologów, szkolnych doradców zawodowych oraz do nauczycieli wyznaczonych na koordynatorów doradztwa w szkole.

Prowadzący: Wojciech Kreft

Zobacz inne szkolenia z doradztwa zawodowego