Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

MOSTY DO KARIERY czyli system doradztwa edukacyjno-zawodowego w mojej szkole

Webinarium dla dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, poświęcone narzędziom, pomagającym przygotować szkołę do monitoringu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole.

Prowadzący: Wojciech Kreft

Zobacz inne szkolenia z doradztwa zawodowego