Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

TIK – sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji

Program

  • Wprowadzenie
  • Przegląd narzędzi internetowych wspierających aktywizację uczniów
  • Gry i zabawy edukacyjne oraz filmy jako formy dydaktyczne pobudzające zaangażowanie uczniów (Learning Apps, Zondle, Kahoot)
  • Podsumowanie

Prowadzący – Katarzyna Gorzędowska, Agnieszka Kubiak

Zobacz inne szkolenia z TIK