Zamówienie

Zamów szkolenia

STRATEGIA

rozwoju


  ​

Wszystkie projekty długoterminowe powinny być realizowane wg planu oraz posiadać mierzalny cel, możliwy do weryfikacji.
Zatem myśląc o rozwoju lokalnej oświaty, nie można zapomnieć o opracowaniu strategii wskazującej kierunki jej rozwoju, najlepiej w perspektywie kilkuletniej.

Dobra strategia pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku organu prowadzącego ​oraz postrzeganie lokalnej oświaty jako ważnego czynnika zwiększającego prawdopodobieństwo szczęśliwego życia mieszkańców.

I ETAP REALIZACJI

Podjęcie działań promujących budowane strategii rozwoju oświaty w modelu partycypacyjnym​

Organizacja spotkania otwartego, ukierunkowanego na powołanie lokalnego zespołu ds. planowania strategicznego​

Organizacja warsztatu: Dlaczego warto przygotować strategię rozwoju oświaty w modelu partycypacyjnym​

Organizacja warsztatu – Zrozumieć szkołę – budowanie jakości pracy szkól i placówek w świetle wyzwań XXI wieku

Organizacja prac przygotowawczych​ jako I Etap prac ukierunkowanych na budowanie strategii rozwoju​ oświaty

II ETAP REALIZACJI

Organizacja szkolenia – Diagnoza stanu lokalnej oświaty w oparciu o analizę danych zastanych (organizacji szkół i zatrudnienia)​

Opracowanie diagnozy oświaty w ramach wyodrębnionych obszarów strategicznych jako II Etap prac ukierunkowanych na budowanie strategii rozwoju oświaty w długim okresie

Organizacja szkolenia Budowanie planu strategicznego. Planowanie i monitorowanie

Organizacja I warsztatu strategicznego z udziałem interesariuszy jako III Etap prac ukierunkowany na budowanie strategii rozwoju oświaty w długim okresie

Organizacja II warsztatu strategicznego jako III Etap prac ukierunkowany na budowanie strategii rozwoju oświaty w długim okresie

III ETAP REALIZACJI

Opracowanie projektu strategii rozwoju oświaty jako dokumentu końcowego ​na wskazany okres

Organizacja konsultacji ze środowiskami lokalnymi ​

Organizacja spotkania roboczego

Uchwalenie strategii rozwoju oświaty na ustalony okres

 • Opracowanie długoterminowej strategii rozwoju oświaty

 • Możliwość weryfikacji zakładanych celów

 • Rozwój lokalnej oświaty w modelu partycypacyjnym​

 • Wzrost jakości świadczonych usług edukacyjnych ​

 • Doskonalenie modelu zarządzania lokalną oświatą​

 • Budowanie pozytywnego wizerunku organu prowadzącego ​

 • Postrzeganie lokalnej oświaty jako ważnego czynnika zwiększającego dobrostan mieszkańców

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z ORKE − Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych,
który na co dzień wspiera samorządy w zakresie zarządzania lokalną oświatą,
uwzględniające racjonalizację wydatków oświatowych za pomocą programu EDU JST.


 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • jst@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem