Zamówienie

Zamów szkolenia

WSPARCIE

ucznia zdolnego


 

Celem usługi jest wypracowanie Lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 • Diagnoza lokalnej oświaty w obszarze wsparcia ucznia zdolnego

 • Jakościowy rozwój lokalnej oświaty w zakresie wsparcia ucznia zdolnego

ETAPY REALIZACJI

Telekonferencja eksperta ze zleceniodawcą w zakresie doprecyzowania szczegółów wsparcia

Przekazanie do wypełnienia przez pracowników JST arkusza diagnostycznego i odesłanie do eksperta

Analiza przez eksperta przesłanego arkusza diagnostycznego.

Przedstawienie pracownikom JST wyników diagnozy oraz diagnoza pogłębiona

Wybór priorytetów i określenie celów HDR

Zaplanowanie zadań, zasobów oraz osób odpowiedzianych za ich realizacje wraz z określeniem rezultatów podejmowanych działań

Zaakceptowanie HDR przez zamawiającego i przekazanie wersji papierowej oraz elektronicznej

Wsparcie eksperckie w opracowaniu Lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży

Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu: Lokalny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży​

REZULTATY​

 • HARMONOGRAM

  Harmonogram działań rozwojowych w obszarze wsparcia ucznia uzdolnionego.​

 • LOKALNY PROGRAM

  Lokalny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży

 • LOKALNY PROGRAM + SZKOLENIA

  Lokalny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży  + Rozwój kompetencji pracowników pedagogicznych w obszarze pracy z uczniem zdolnym.

Korzyści z wdrożenia programu wsparcia ucznia zdolnego

 • Jednolity i spójny program rozwojowy dla uczniów zdolnych na poziomie samorządu ​

 • Rozwój lokalnej oświaty w jednym z 12 obszarów jej funkcjonowania

 • Wzrost jakości świadczonych usług edukacyjnych ​

 • Doskonalenie modelu zarządzania lokalną oświatą​

 • Wzrost kompetencji merytorycznych pracowników samorządowych

 • Budowanie pozytywnego wizerunku organu prowadzącego ​

 • Postrzeganie lokalnej oświaty jako ważnego czynnika zwiększającego dobrostan mieszkańców

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z ORKE − Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych,
który na co dzień wspiera samorządy w zakresie zarządzania lokalną oświatą,
uwzględniające optymalizację wydatków oświatowych za pomocą programu EDU JST.


 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • jst@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem