Zamówienie

Zamów szkolenia

Z czego składa się PROGRAM EDU JST
- usługi racjonalizujące wydatki oświatowe?

Co sprawia, że EDU JST jest produktem dla Twojego samorządu?

 • Przewidywalny proces budżetowy, dający możliwość zaplanowania procesu budżetowego rok szkolny
  = 4+8 miesięcy w kolejnych latach budżetowych
 • Świadomie, racjonalnie podejmowane decyzje w zakresie zarządzania lokalną oświatą uwzględniające optymalizację wydatków oświatowych
 • Uwzględnienie elementu partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji w obszarze funkcjonowania lokalnej oświaty
 • Ewolucyjne nie rewolucyjne wprowadzanie zmian
 • Rozwój kompetencji pracowników oświaty w samorządzie
 • Implementacja rozwiązań opartych
  na diagnozie indywidualnie dla każdego JST
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organu prowadzącego w społeczności lokalnej
 • Optymalizacja czasu pracy pracowników oświaty
 • Obiektywność wdrażanych rozwiązań

Czym charakteryzuje się program Edu JST
- usługi racjonalizujące wydatki oświatowe:

 • Celowość

  Każda usługa realizuje zdefiniowane cele z uwzględnieniem specyfiki organu prowadzącego.
 • Wariantowość

  Usługa może być realizowana w dwóch wariantach:
  • podstawowym – konsulting z opcją prezentacji wyników,
  • rozszerzonym – konsulting ze szkoleniami.
 • Czas realizacji

  Uzależniony od liczby jednostek oświatowych – średnio od 1 do 3 miesięcy.
 • Kadra

  Wykonawcy usługi konsultingowej to eksperci ds. rozwoju oświaty samorządowej.

Naszą jakość gwarantują

 • Organ założycielski

 • Akredytacja MKO

 • Partner edukacyjny

 • Partner edukacyjny

 • Certyfikacja

Doświadczenia ORKE w realizacji projektów regionalnych

 • 575 000
  Nauczycieli uczestniczących w szkoleniach
 • 7 900
  Współpracujących
  placówek
 • 560
  Procesów kompleksowego wspomagania szkół
 • 50
  Zrealizowanych programów Edu Kompas ORKE dla JST