Zamówienie

Zamów szkolenia

ANALIZA

arkusza organizacji szkoły i przedszkola


 

Celem usługi jest optymalizacja organizacji szkół i przedszkoli skutkująca racjonalizacją wydatków oświatowych będąca wynikiem eksperckiej analizy wraz z rekomendacjami w tym zakresie.

 • Analiza zgodności arkusza organizacji z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

 • Sformułowanie wniosków wraz z rekomendacjami optymalizującymi organizację lokalnej oświaty

 • ANALIZA arkusza organizacji

  Opracowanie raportu dotyczącego sposobu organizacji pracy szkół i przedszkoli na terenie JST wraz z rekomendacjami.

 • ANALIZA + SZKOLENIA

  Opracowanie raportu wraz z rekomendacjami   + Rozwój kompetencji pracowników samorządowych zajmujących się oświatą, w obszarze organizacji lokalnej oświaty, w szczególności umiejętności analizowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli.

REKOMENDOWANE SZKOLENIA zarządcze

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA
  • Podstawy prawne przygotowania arkusza organizacji szkoły/przedszkola
  • Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów niepełnosprawnych
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEGO
  • Arkusz organizacji a plan finansowy jednostki organizacyjnej
 • WARSZTATY ZARZĄDCZE
  • Zarzadzanie zmianą
  • Zarządzanie przez wartości

REKOMENDOWANE SZKOLENIA dla pracowników pedagogicznych

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA
  • Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkołach i przedszkolach oraz kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE Z UWZGLĘDNIENIEM ETAPU EDUKACYJNEGO
  • Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanym zespole klasowym 
  • 4 x P, czyli praktyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna  
 • WARSZTATY DOSKONALĄCE
  • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) i Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) – od przepisów prawa do praktycznej realizacji 

Dzięki udziałowi w szkoleniach zarządczych pracownik oświaty:

 • Pozna źródła finansowania wydatków oświatowych.
 • Będzie wiedział, co ma wpływ na zwiększającą się różnicę pomiędzy subwencją oświatową a wydatkami oświatowymi.
 • Wskaże obszary racjonalizacji wydatków oświatowych.
 • Będzie wiedział, na co zwrócić szczególną uwagę, analizując arkusze organizacji szkół i przedszkoli.

ETAPY REALIZACJI

Telekonferencja z ekspertem ORKE

Telekonferencja eksperta ze zleceniodawcą w zakresie doprecyzowania szczegółowych potrzeb i oczekiwań

Przekazanie materiałów do analizy

Uzyskanie dostępu do arkuszy organizacji lub arkuszy organizacji wraz z aneksami do poddanego analizie okres

Zebranie arkuszy diagnostycznych

Wypełnienie przez dyrektorów arkuszy diagnostycznych: kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno–pedagogicznej

Analiza danych

Analiza informacji uzyskanych od organu prowadzącego, w szczególności wytycznych/zaleceń JST, w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji

Kompleksowa analiza zebranych arkuszy organizacji

Analiza zgodności zaplanowanych zajęć w arkuszu z ramowymi planami nauczania na dany rok szkolny oraz struktury zatrudnienia, realizacji zadań z zakresu PPP i KS

Raport z analizy z rekomendacjami

w wersji papierowej i elektronicznej

Korzyści z analizy arkusza organizacji szkoły/przedszkola

 • Racjonalizacja wydatków

 • Ekspercka ocena arkuszy organizacji

 • Rozwój kompetencyjny pracowników oświaty

 • Oszczędność czasu i finansów

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z ORKE − Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych,
który na co dzień wspiera samorządy w zakresie zarządzania lokalną oświatą,
uwzględniające racjonalizację wydatków oświatowych za pomocą programu EDU JST.


 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • szkolenia@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem