Zamówienie

Zamów szkolenia

ANALIZA

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach i przedszkolach

 

Celem usługi jest optymalizacja organizacji

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych, w przedszkolach i szkołach skutkująca racjonalizacją wydatków oświatowych.

 • Analiza sposobu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego

 • Rozwój kompetencyjny kadr oświatowych

 • ANALIZA organizacji PPP

  Opracowanie raportu dotyczącego sposobu organizacji pracy szkół i przedszkoli na terenie JST wraz z rekomendacjami w zakresie realizacji zadań PPP.

 • ANALIZA + SZKOLENIA

  Opracowanie raportu dotyczącego sposobu organizacji pracy szkół i przedszkoli na terenie JST wraz z rekomendacjami w zakresie realizacji zadań PPP + Rozwój kompetencji nauczycieli w pracy ze zróżnicowanym zespołem klasowym.

REKOMENDOWANE SZKOLENIA

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA
  • Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkołach i przedszkolach oraz kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • KOMPETENCJE NAUCZYCIELSKIE
  • W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej.
  • 4 x P, czyli praktyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • WARSZTATY DOSKONALĄCE
  • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) i Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny(IPET) – od przepisów prawa do praktycznej realizacji.

ETAPY REALIZACJI

Spotkanie

Spotkanie eksperta z przedstawicielem JST wskazanym do współpracy, celem ustalenia szczegółowego harmonogramu prac

Przekazanie dokumentacji dotyczącej aktualnej organizacji PPP

Przekazanie ekspertowi dokumentacji organu prowadzącego dotyczącej aktualnej organizacji PPP i kształcenia specjalnego

Przygotowanie arkuszy diagnostycznych

Przygotowanie przez dyrektorów arkuszy diagnostycznych opracowanych przez eksperta

Analiza porównawcza arkuszy diagnostycznych

Analiza porównawcza arkuszy diagnostycznych opracowanych przez eksperta z dokumentami organu prowadzącego

Opracowanie raportu końcowego

Opracowanie raportu z analizy wraz z rekomendacjami

Korzyści z analizy sposobu organizacji PPP i KS

 • Racjonalizacja wydatków oświatowych

 • Oszczędność czasu i finansów


 • Przewidywalność wydatków oświatowych

 • Świadome wydatkowanie środków

 • Rozwój kompetencyjny pracowników oświaty

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z ORKE − Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych,
który na co dzień wspiera samorządy w zakresie zarządzania lokalną oświatą,
uwzględniające racjonalizację wydatków oświatowych za pomocą programu EDU JST.


 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • jst@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem