Zamówienie

Zamów szkolenia

AUDYT

organizacyjno-finansowy funkcjonowania lokalnej oświaty

 

Celem usługi jest racjonalizacja wydatków oświatowych poprzez określenie kosztów kształcenia uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych na terenie organu prowadzącego, w odniesieniu do kwot otrzymywanych w części oświatowej subwencji ogólnej​. Kolejnym etapem jest analiza organizacji i kosztów funkcjonowania lokalnej oświaty w formie audytu organizacyjno – finansowego, na podstawie arkuszy organizacji oraz dostępnych danych finansowych. Efektem końcowym jest racjonalne wydatkowanie środków finansowych, usprawnienie zarządzania lokalną oświatą oraz wzrost kompetencji pracowników, którzy korzystając z wiedzy eksperckiej podnoszą również swoje kwalifikacje.

 • Analiza kosztów funkcjonowania lokalnej oświaty

 • Rozwój kompetencyjny kadr oświatowych

 • AUDYT organizacyjno - finansowy

  Racjonalizacja wydatków oświatowych w formie audytu organizacyjno – finansowego, na podstawie arkuszy organizacji oraz dostępnych danych finansowych – sprawozdanie z audytu z rekomendacjami.

 • AUDYT + SZKOLENIA

  Racjonalizacja wydatków oświatowych w formie audytu organizacyjno – finansowego, na podstawie arkuszy organizacji oraz dostępnych danych finansowych – sprawozdanie z audytu z rekomendacjami + Rozwój kompetencji pracowników samorządowych zajmujących się oświatą, w obszarze organizacji lokalnej oświaty, w szczególności umiejętności analizowania arkuszy organizacji.

REKOMENDOWANE SZKOLENIA zarządcze

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA
  • Podstawy prawne przygotowania arkusza organizacji szkoły /przedszkola
  • Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenia uczniów niepełnosprawnych
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEGO
  • Arkusz organizacji a plan finansowy jednostki organizacyjnej
 • WARSZTATY ZARZĄDCZE
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie przez wartości

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 • Pozna źródła finansowania wydatków oświatowych.
 • Będzie wiedział co ma wpływ na zwiększającą się różnicę pomiędzy subwencją oświatową a wydatkami oświatowymi.
 • Wskaże obszary racjonalizacji wydatków oświatowych.
 • Będzie wiedział, na co zwrócić szczególną uwagę analizując arkusze organizacji.

ETAPY REALIZACJI

Prace diagnostyczne dotyczące pogłębionej diagnozy organizacji szkoły

Wyliczenie średniego kosztu kształcenia ucznia w szkołach – analiza porównawcza

Wyliczenie liczby godzin przypadających na ucznia - analiza porównawcza

Analiza struktury zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – analiza porównawcza

Wyliczenie wskaźników organizacji, w tym: liczba etatów pedagogicznych na oddział, liczba uczniów na etat nauczycielski

Analiza wydatków oświatowych (pozapłacowych) w szkołach

Analiza liczby etatów nauczycieli w szkołach z podziałem na etaty zasadnicze i dodatkowe

Analiza metryczki subwencji oświatowej – podział subwencji na poszczególne jednostki organizacyjne i zestawienie z wydatkami z planów finansowych

Prace diagnostyczne dotyczące pogłębionej diagnozy organizacji przedszkoli

Analiza struktury zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Wyliczenie tzw. wskaźników organizacji przedszkola – analiza porównawcza przedszkoli

Opracowanie sprawozdania z audytu z rekomendacjami

Spotkanie w celu omówienia wyników

opcjonalnie na życzenie klienta

Spotkanie Przedstawicieli JST z Dyrektorami szkół

przedstawienie wyników diagnozy pogłębionej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na analizę porównawczą organizacji szkół

Spotkanie Przedstawicieli JST z Dyrektorami przedszkoli

przedstawienie wyników diagnozy pogłębionej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na analizę porównawczą organizacji przedszkoli

Korzyści z audytu organizacyjno-finansowego

 • Racjonalizacja wydatków oświatowych


 • Obiektywna ocena organizacyjno-finansowa

 • Przewidywalność wydatków oświatowych

 • Rozwój kompetencyjny kadr oświatowych

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z ORKE − Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych,
który na co dzień wspiera samorządy w zakresie zarządzania lokalną oświatą,
uwzględniające racjonalizację wydatków oświatowych za pomocą programu EDU JST.


 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • szkolenia@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem