Zamówienie

Zamów szkolenia

STANDARYZACJA

lokalnej oświaty

 
 
 

Celem usługi jest racjonalizacja wydatków oświatowych

poprzez optymalizację organizacji lokalnej oświaty dzięki wprowadzeniu standardów zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w jednostkach oświatowych.

 • Analiza organizacji i kosztów funkcjonowania lokalnej oświaty

 • Wypracowanie standardów zatrudnienia w placówkach oświatowych

 • STANDARYZACJA oświaty

  Wnioski z pogłębionej diagnozy organizacyjno–finansowej szkół z propozycją standardów zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych + Wytyczne do przygotowania arkuszy organizacji na rok szkolny RRRR/RRRR z uwzględnieniem standardów zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

 • STANDARYZACJA + SZKOLENIA

  Wnioski z pogłębionej diagnozy organizacyjno–finansowej szkół z propozycją standardów zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych + Wytyczne do przygotowania arkuszy organizacji na rok szkolny RRRR/RRRR z uwzględnieniem standardów zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych  + Rozwój kompetencji pracowników samorządowych zajmujących się oświatą, w obszarze organizacji lokalnej oświaty

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnik wie:

 • Jakie są źródła finansowania wydatków oświatowych.
 • Jakie czynniki mają wpływ na zwiększającą się różnicę pomiędzy subwencją oświatową a wydatkami oświatowymi.
 • Na jakiej podstawie organ prowadzący może stosować standardy organizacji lokalnej oświaty.
 • Co można standaryzować w oświacie.
 • Jakie obszary działalności szkoły należy wyłączyć ze standaryzacji oraz podaje wybrane standardy stosowane w oświacie i potrafi zaproponować standardy dla swojego organu prowadzącego.

ETAPY REALIZACJI

Analiza organizacji i kosztów funkcjonowania lokalnej oświaty

czyli audyt organizacyjno–finansowy na podstawie stanu faktycznego oraz danych historycznych (wskazana analiza co najmniej 2 ostatnich lat szkolnych)

Analiza z wykorzystaniem arkuszy organizacji oraz dostępnych danych finansowych

Opracowanie standardów zatrudnienia w uzgodnieniu z organem prowadzącym

wdrożenie wniosków wynikających z wyników analizy finansowo–organizacyjnej

Dokument z wytycznymi dla JST

zawierający wytyczne do przygotowania arkuszy organizacji na rok szkolny RRRR/RRRR z uwzględnieniem standardów zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Etapy 5 i 6 w opcji ze szkoleniami

Warsztat dla kadry kierowniczej: Funkcjonowanie w zmianie

opcjonalnie na życzenie klienta

Spotkania przedstawicieli JST z Dyrektorami

opcjonalnie na życzenie klienta

Spotkanie Przedstawicieli JST z Dyrektorami szkół podstawowych

przedstawienie wyników diagnozy pogłębionej dyrektorom oraz standardów zatrudnienia - warsztat.

Spotkanie Przedstawicieli JST z Dyrektorami przedszkoli

przedstawienie wyników diagnozy pogłębionej dyrektorom przedszkoli oraz standardów zatrudnienia - warsztat.

Korzyści ze standaryzacji lokalnej oświaty

 • Racjonalizacja wydatków oświatowych

 • Oszczędność czasu i przewidywalność wydatków

 • Wyeliminowanie uznaniowości przy zatwierdzaniu arkusza organizacji

 • Zwiększenie autonomii dyrektora

 • Rozwój kompetencyjny pracowników oświaty

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z ORKE − Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych,
który na co dzień wspiera samorządy w zakresie zarządzania lokalną oświatą,
uwzględniające racjonalizację wydatków oświatowych za pomocą programu EDU JST.


 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • szkolenia@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem