Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

 
EDU Kompas

 
Plan roczny

 
 
 

 
 
 

Projekty EDU Kompas PLAN ROCZNY

to skastomizowane na poziomie samorządu projekty optymalizujące formy doskonalenia kompetencji edukacyjnych wszystkich nauczycieli , realizowane zgodnie z kalendarzem szkolnym , skorelowane ze zdiagnozowanymi potrzebami i dbające o efektywność celowych wydatków na doskonalenie.

Diagnostyka oparta na konkretnych danych

• Pozyskiwanie danych w obszarach mających wpływ na jakość samorządowej edukacji
• Praca badawcza z osobami decydującymi o kierunkach rozwoju lokalnej edukacji
• Praca badawcza z interesariuszami lokalnej edukacji
• Weryfikacja danych badawczych w czasie realizacji projektu

Zarządzanie zmianą rozwojową w oświacie na poziomie samorządowym

• Praca warsztatowa w oparciu o zasoby rozwojowe lokalnej oświatowej kadry zarządczej
• Ujednolicenie kierunków rozwoju lokalnej oświaty
• Optymalizacja kierunków doskonalenia środowiska edukacyjnego
• Wdrożenie procesu podnoszenia jakości lokalnej oświaty

Realizacja zoptymalizowanych planów doskonalenia

• Realizacja różnorodnych form doskonalenia wynikających z diagnozy potrzeb lokalnej oświaty
• Kastomizacja produktów szkoleniowych dedykowanych dla samorządu
• Kompleksowe doskonalenie środowiska edukacyjnego
• Elastyczne i szybko dostosowywane formy doskonalenia ze względu na sytuację pandemiczną

Monitoring i ewaluacja

• Weryfikacja planów rozwojowych na każdym etapie realizacji
• Opracowywanie raportów na poziomie samorządu i poszczególnych jednostek oświatowych
• Rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju lokalnej edukacji

  • (+48) 801 220 555

    Pon - Pt - 9:00 - 17:00
    Sob 9:00 - 13:00
  • kontakt@orke.pl

    Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
  • Zamów wizytę konsultanta