Zamówienie

Zamów szkolenia

 
EDU Kompas

 
Plan roczny

 
 
 

 
 
 

Projekty EDU Kompas PLAN ROCZNY

to skastomizowane na poziomie samorządu projekty optymalizujące formy doskonalenia kompetencji edukacyjnych wszystkich nauczycieli, realizowane zgodnie z kalendarzem szkolnym, skorelowane ze zdiagnozowanymi potrzebami i dbające o efektywność celowych wydatków na doskonalenie.

Diagnostyka oparta na konkretnych danych

• Pozyskiwanie danych w obszarach mających wpływ na jakość samorządowej edukacji
• Praca badawcza z osobami decydującymi o kierunkach rozwoju lokalnej edukacji
• Praca badawcza z interesariuszami lokalnej edukacji
• Weryfikacja danych badawczych w czasie realizacji projektu

Zarządzanie zmianą rozwojową w oświacie na poziomie samorządowym

• Praca warsztatowa oparta na zasobach rozwojowych lokalnej oświatowej kadry zarządczej
• Ujednolicenie kierunków rozwoju lokalnej oświaty
• Optymalizacja kierunków doskonalenia środowiska edukacyjnego
• Wdrożenie procesu podnoszenia jakości lokalnej oświaty

Realizacja zoptymalizowanych planów doskonalenia

• Realizacja różnorodnych form doskonalenia wynikających z diagnozy potrzeb lokalnej oświaty
• Kastomizacja produktów szkoleniowych przeznaczonych dla samorządu
• Kompleksowe doskonalenie środowiska edukacyjnego
• Elastyczne i szybko dostosowywane ze względu na sytuację pandemiczną formy doskonalenia
• Międzyszkolna, innowacyjna forma szkoleń wspierająca integrację środowiska pedagogicznego
• Biblioteka odbytych zasobów szkoleniowych na nowoczesnej platformie

Monitoring i ewaluacja

• Weryfikacja planów rozwojowych na każdym etapie realizacji
• Opracowywanie raportów na poziomie samorządu i poszczególnych jednostek oświatowych
• Rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju lokalnej edukacji
• Eksperckie wsparcie i doradztwo Trenera Wiodącego przez cały okres trwania programu

Partnerzy ORKE

  • (+48) 695 850 144

    Pon - Pt - 9:00 - 17:00
    Sob 9:00 - 13:00
  • jst@orke.pl

    Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
  • Zamów kontakt z konsultantem