Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

 
EDU Kompas Q

 
 
 
 
 

 
 
 

EDU Kompas Q

Optymalizacja i kreowanie procesu zarządzania jakością pracy podległych jednostek oświatowych

Diagnostyka oparta na analizie danych samorządu

Badania ekspertów w obszarach: nauczania zdalnego, efektywności nauczania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i lokalnego rynku pracy

 
 
 

Analiza wewnętrznych i zewnętrznych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi badawczych

 
 
 
 

Wdrożenie i stała ewaluacja projektu oraz rekomendacje implementacji istotnych zmian w obszarach badawczych uwzględnionych w projekcie

 
 

Rekomendacje kierunków zmian jakościowych w oświacie samorządowej

Przedstawienie proponowanych kierunków jakościowych działań oświatowych w oparciu o rekomendacje wdrożeniowe i rozwojowe

 
 
 

Wskazanie konkretnych obszarów wymagających zmian, mających za zadanie podniesienie jakości oświaty

 
 
 
 

Wskazanie potencjalnych obszarów rozwojowych i wytyczenie kierunków długofalowych zmian, w sposobach zaspokajania potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej

 
 

Program warsztatów dla decydentów oświatowych – dyrektorów i samorządowców

Realizacja różnorodnych form doskonalenia w wybranych obszarach diagnozy wynikających z przedstawionych rekomendacji

Kastomizacja produktów szkoleniowych dedykowanych do zdiagnozowanych obszarów wymagających poprawy

Elastyczność i szybkość dostosowania form doskonalenia do warunków i indywidualnych potrzeb samorządu

  • (+48) 801 220 555

    Pon - Pt - 9:00 - 17:00
    Sob 9:00 - 13:00
  • kontakt@orke.pl

    Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
  • Zamów wizytę konsultanta