Zamówienie

Zamów szkolenia

 
EDU Kompas Q

 
 
 
 
 

 
 
 

EDU Kompas Q

Optymalizacja i kreowanie procesu zarządzania jakością pracy podległych jednostek oświatowych

Diagnostyka oparta na analizie danych samorządu

Badania ekspertów w obszarach: nauczania zdalnego, efektywności nauczania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i lokalnego rynku pracy

 
 
 

Analiza wewnętrznych i zewnętrznych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi badawczych

 
 
 
 

Wdrożenie i stała ewaluacja projektu oraz rekomendacje implementacji istotnych zmian w obszarach badawczych uwzględnionych w projekcie

 
 

Rekomendacje kierunków zmian jakościowych w oświacie samorządowej

Przedstawienie proponowanych kierunków jakościowych działań oświatowych opracowanych na podstawie rekomendacji wdrożeniowych i rozwojowych

 
 
 

Wskazanie konkretnych obszarów wymagających zmian, mających za zadanie podniesienie poziomu edukacji

 
 
 
 
 
 

Wskazanie potencjalnych obszarów rozwojowych i wytyczenie kierunków długofalowych zmian w sposobach zaspokajania potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej

 
 
 
 

Program warsztatów dla decydentów oświatowych – dyrektorów i samorządowców

Realizacja różnorodnych form doskonalenia w wybranych obszarach diagnozy, wynikających z przedstawionych rekomendacji

Kastomizacja produktów szkoleniowych przeznaczonych do zdiagnozowanych obszarów wymagających poprawy

Elastyczność i szybkość dostosowania form doskonalenia do warunków i indywidualnych potrzeb samorządu

  • (+48) 695 850 144

    Pon - Pt - 9:00 - 17:00
    Sob 9:00 - 13:00
  • jst@orke.pl

    Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
  • Zamów kontakt z konsultantem