Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

EDU kompas - zdalna szkoła

ORKE jest partnerem samorządu we wdrażaniu nowego modelu pracy szkoły

w oparciu o wybrane środowisko cyfrowe.Stwórz jeden standard zdalnego nauczania!

 

1. Wybierz jedno środowisko cyfrowe najlepsze dla Twoich szkół

2. Rozpocznij z ORKE wdrożenie projektu zdalnego nauczania w szkołach

3. Przeprowadź diagnozę kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej

4. Powołaj sieć współpracy samorządowych liderów oświaty

5. Wprowadź jeden standard nauczania zdalnego dla wszystkich szkół

6. Uruchom program pilotażowy dla dyrektorów lub nauczycieli

Zaufaj akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli, która zrealizuje ten projekt w Twoich samorządowych szkołach.

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych  to największy ogólnopolski niepubliczny ośrodek kształcenia pracowników oświaty w Polsce. Specjalizuje się w wyznaczeniu standardów nauczania oraz we wspieraniu placówek oświatowych, samorządów oraz społeczności lokalnych w podnoszeniu poziomu edukacji z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i nowych technologiach. Wdraża szkoły samorządowe do pracy zdalnego nauczania zarówno w środowisku Google jak i Microsoft jako partner edukacyjny w Programie Global Training. ORKE jest inicjatorem Ogólnopolskiej Sieci Współpracy Oświaty Samorządowej.

Naszą jakość gwarantują

 • Organ założycielski

 • Zasoby WSiPnetu

 • e-Akademia ORKE

 • Akredytacja MKO

 • Partner edukacyjny

Doświadczenia ORKE w realizacji projektów regionalnych

 • Nauczycieli uczestniczących w szkoleniach
 • Współpracujących placówek
 • Procesów kompleksowego wspomagania szkół
 • (+48) 801 220 555

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • kontakt@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów wizytę konsultanta