Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

 
EDU Kompas

 

Zdalna Szkoła

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stwórz jeden standard zdalnego nauczania!

ORKE jest partnerem samorządu we wdrażaniu nowego modelu pracy szkoły z wykorzystaniem wybranego środowiska cyfrowego.

 

1. Rozpocznij z ORKE wdrożenie projektu zdalnego nauczania w szkołach

2. Przeprowadź diagnozę kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej

3. Wybierz jedno środowisko cyfrowe najlepsze dla Twoich szkół

4. Powołaj sieć współpracy samorządowych liderów oświaty

5. Wprowadź jeden standard nauczania zdalnego dla wszystkich szkół

6. Uruchom program pilotażowy dla dyrektorów lub nauczycieli

Zaufaj akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli, która zrealizuje ten projekt w Twoich samorządowych szkołach.

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych  to największy ogólnopolski niepubliczny ośrodek kształcenia pracowników oświaty w Polsce. Specjalizuje się w wyznaczeniu standardów nauczania oraz we wspieraniu placówek oświatowych, samorządów oraz społeczności lokalnych w podnoszeniu poziomu edukacji z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i nowych technologiach. Wdraża szkoły samorządowe do pracy w formie zdalnego nauczania zarówno w środowisku Google, jak i Microsoft jako partner edukacyjny w programie Global Training. ORKE jest inicjatorem Ogólnopolskiej Sieci Współpracy Oświaty Samorządowej.

  • (+48) 801 220 555

    Pon - Pt - 9:00 - 17:00
    Sob 9:00 - 13:00
  • kontakt@orke.pl

    Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
  • Zamów wizytę konsultanta