Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

EDU Kompas
ukierunkowany i mierzalny rozwój edukacji lokalnej

 
 

Zarządzaj z ORKE rozwojem jakości
pracy twojej samorządowej szkoły!

 • DIAGNOZA
  KIERUNKÓW

  działania na podstawie ZARZĄDZANIA DANYMI

 • GENERALNY PLAN ROZWOJU

  szkół zgodny z lokalną polityką edukacyjną

 • CELOWE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

  na doskonalenie nauczycieli

 • INTEGRACJA lokalnego środowiska oświatowego

  oraz wymiana najlepszych praktyk

 • BUDOWANIE WIZERUNKU

  i zwiększenie KONKURENCYJNOŚCI placówek w regionie

 • METODY ZARZĄDZANIA

  rozwojem kompetencji kadry oświatowej wraz z NARZĘDZIAMI menedżerskimi

Kim jesteśmy?

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE) jest największym ogónopolskim niepublicznym ośrodkiem kształcenia pracowników oświaty w Polsce. Specjalizuje się we wspieraniu placówek oświatowych, samorządów oraz społeczności lokalnych w podnoszeniu poziomu edu­kacji z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i nowych technologiach.

O najwyższych standardach działania ORKE świadczą: akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wdrożone normy ISO oraz współpraca z organem prowadzącym, którym są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 • 220 000

  nauczycieli i uczestniczących w szkoleniach
 • 10 200

  współpracujących placówek
 • 450

  aktywnych trenerów oświaty

Dlaczego zyskujemy zaufanie władz samorządowych, dyrektorów szkół oraz nauczycieli?

 

Inicjujemy zmiany ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Tworzymy ofertę opartą na badaniach i aktualnych trendach edukacyjnych.

Dostarczamy narzędzia i dane służące podejmowaniu trafnych decyzji.

Współpracujemy z ekspertami w dziedzinie edukacji i zarządzania oświatą.

Realizujemy programy rozwojowe adekwatne do lokalnych potrzeb oświatowych.

Wdrażamy innowacyjne metody nauczania skuteczne w odniesieniu

do współczesnego ucznia.

Skontaktuj się z nami

 • (+48) 801 220 555

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • kontakt@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów wizytę konsultanta