Zamówienie

Zamów szkolenia

Kalendarz spotkań e-Akademii ORKE

Wszystkie spotkania odbywają się na platformie e-Akademii ORKE Sieci Współpracy Oświaty Samorządowej.

Proponujemy Państwu udział w e-Akademii ORKE – innowacyjnej Sieci Współpracy Oświaty Samorządowej. Zapewniamy cykliczne spotkania z ekspertami i praktykami oświaty samorządowej, z możliwością zadawania pytań oraz materiały przydatne do poszerzania wiedzy niezbędnej do podejmowania trafnych i optymalnych decyzji. Terminarz i tematyka spotkań jest dostosowana do bieżących wydarzeń (pandemia, zmiany prawa) i kalendarza prac nad organizacją edukacji. Zapraszamy do zapoznania się z listą planowanych tematów spotkań.
Nasze propozycje mogą ulec zmianie, w zależności od aktualnej sytuacji i potrzeb SWOS.

 

Lista szkoleń e-Akademii ORKE  Data spotkania Ekspert ORKE
Optymalizacja finansowa zadań z zakresu PPP w arkuszach organizacji pracy współczesnej szkoły. Dobre praktyki w zakresie modyfikacji i procedury zatwierdzania arkuszy organizacyjnych.  

08.04.2021 Tadeusz Kołacz & Tomasz Pleban
Ruch kadrowy – jak pozyskać najlepszych nauczycieli i dyrektorów.
Dobrostan psychiczny w szkole w czasie pandemii – odpowiedzialność społeczna samorządu. 
 

13.05.2021 Tomasz Pleban & dr hab. Tomasz Grzyb
Jak dobre są nasze szkoły? W jaki sposób samorząd może pomóc w zaspakajaniu aspiracji mieszkańców? Deficyty edukacyjne w czasach zdalnego nauczania – jak je badać i niwelować.   

10.06.2021  Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz Barbara Dubiecka-Kruk
Bon oświatowy – dobre praktyki poszukiwania źródeł finansowania oświaty.
Doskonalenie nauczycieli – obowiązek dyrektora szkoły czy szansa na poprawę jakości oświaty w JST.
 

16.09.2021 Ekspert ORKE
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – jak w oparciu o jej wytyczne planować projekty oświatowe na poziomie lokalnym.  

21.10.2021 dr hab., prof. DSW Piotr Mikiewicz
Ochrona danych osobowych sygnalisty.
 

13.01.2022 Jolanta Misztal – wicedyrektor ORKE oraz
Tomasz Pleban
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

17.02.2022 Jolanta Misztal – wicedyrektor ORKE oraz
Anna Pawełas
Planowanie strategiczne w oświacie.
 

17.03.2022 Jolanta Misztal – wicedyrektor ORKE oraz
Aleksandra Kuźniak

Naszą jakość gwarantują

 • Organ założycielski

 • Zasoby WSiPnetu

 • Akredytacja MKO

 • Partner edukacyjny

 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • jst@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem