Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Poznaj nowe kierunki polityki oświatowej MEN na rok 2020/21

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinarach prowadzonych przez naszych ekspertów.
Liczba miejsc na bezpłatnych webinarach ograniczona.


Sabina Furgoł

Jak innowacyjnie wykorzystać
usługę G Suite w realizacji
podstawy programowej.

ZOBACZ WIĘCEJ


Beata Bryś

Wychowanie ku wartościom,
czyli co jest ważne
w świecie zmian.

ZOBACZ WIĘCEJ


Izabela Juszkiewicz

Indywidualizacja i Specjalne
potrzeby edukacyjne w dobie
edukacji zdalnej/hybrydowej.

ZOBACZ WIĘCEJ


Anna Trawka

Nowa dydaktyka w warunkach
zmienionej rzeczywistości
nauczania i uczenia.

ZOBACZ WIĘCEJ


Małgorzata Solowska

Jak innowacyjnie wykorzystać
usługę MS Office 365 w realizacji
podstawy programowej.

ZOBACZ WIĘCEJ


Dorota Putowska

Jak innowacyjnie i efektywnie
wykorzystać zasoby Planety Dzieci,
w codziennej pracy z dzieckiem
w wychowaniu przedszkolnym.

ZOBACZ WIĘCEJ


Poradnik ekspertów ORKE

Archiwalne webinary poruszające
ważne tematy związane z oświatą,
wspierające nauczycieli
w ich codziennych wyzwaniach.

ZOBACZ WIĘCEJ