Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Poznaj nową ofertę ORKE na rok 2021

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinarach prowadzonych przez naszych ekspertów.
Liczba miejsc na bezpłatnych webinarach jest ograniczona (do 500 osób), po przekroczeniu limitu zaproszeń, webinar znika z listy propozycji w formularzu zapisu.


Tadeusz Kołacz
03.03.2021 g.15:00

Szkoła optymalna
– jak realizować zadania szkoły
i najefektywniej wykorzystać dostępne środki.

ZOBACZ WIĘCEJ


prof. Bogdan Księżopolski 11.03.2021 g.18:00

Wirtualne laboratorium
wspierające nauczanie informatyki.
Platforma Cyberskiller.

ZAPISZ SIĘ


Małgorzata Solowska
17.03.2021 g.18:00

Kiedy technologia łączy się
z podnoszeniem jakości nauczania
– nowatorskie wykorzystanie pakietu Office 365.

ZOBACZ WIĘCEJ


Ewa Kruk-Krymula
25.03.2021 g. 15:00

Mindfulness w edukacji
– elementy treningu uważności dla nauczycieli.

ZOBACZ WIĘCEJ


Krzysztof Kalinowski
30.03.2021 g. 15:00

Innowacyjne wykorzystanie
środowiska Google G Suite
w warsztacie pracy nauczyciela.

ZOBACZ WIĘCEJ


Dorota Putowska

Jak innowacyjnie i efektywnie
wykorzystać zasoby Planety Dzieci, w codziennej pracy
z dzieckiem w wychowaniu przedszkolnym.

ZOBACZ WIĘCEJ


Poradnik ekspertów ORKE

Archiwalne webinary poruszające
ważne tematy związane z oświatą,
wspierające nauczycieli
w ich codziennych wyzwaniach.

ZOBACZ WIĘCEJ