Zamówienie

Zamów szkolenia

Certyfikowany program szkoleniowy WŁĄCZAMY W EDUKACJĘ

Celem programu jest pomoc w rozwijaniu kompetencji zawodowych w obecnej zmieniającej się rzeczywistości szkolnej - po 2-letniej nauce zdalnej, w klasach niejednorodnych etnicznie, w świecie ciągle rozwijających się nowych technologii.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinarach dla nauczycieli i dyrektorów, którzy chcą uczyć aktywnie i zgodnie z ideą edukacji włączającej – jednego z ważnych kierunków zmian wdrażanych systemowo w polskim systemie oświaty.

Start rejestracji na 30 dni przed datą realizacji webinaru. Liczba miejsc na bezpłatnych webinarach jest ograniczona (do 500 osób), po przekroczeniu limitu zaproszeń webinar znika z listy propozycji w formularzu zapisu.


Jolanta Kuropatwa
17.11.2022 g. 17:00

Idea i założenia edukacji włączającej – rola i zadania dyrektora w budowaniu szkoły dla każdego ucznia

ZOBACZ NAGRANIE


Małgorzata Jas
24.11.2022 g. 17:00

Idea i założenia edukacji włączającej – rola i zadania nauczycieli w budowaniu szkoły dla każdego ucznia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Jolanta Kuropatwa
15.12.2022 g. 17:00

Współpraca szkoły z rodzicami i otoczeniem w budowaniu szkoły włączającej

ZAREJESTRUJ SIĘ


Izabela Juszkiewicz
19.01.2023 g. 17:00

Diagnoza i ocena funkcjonalna w praktyce i jej znaczenie w procesie wsparcia

ZOBACZ WIĘCEJ


Magdalena Wieczorek
16.02.2023 g. 17:00

Praca z klasą lub z grupą zróżnicowaną – praktyki edukacyjne sprzyjające uczeniu się

ZAPISZ SIĘ


Małgorzata Jas
16.03.2023 g. 17:00

Uniwersalne projektowanie w edukacji – praktyka tworzenia pomocy i materiałów dydaktycznych

ZAPISZ SIĘ


Magdalena Wieczorek
20.04.2023 g. 17:00

Racjonalne usprawnienia, dostosowania i modyfikacje w budowaniu szkoły włączającej – przykłady dobrych praktyk edukacyjnych

ZOBACZ WIĘCEJ


Izabela Juszkiewicz
18.05.2023 g. 17:00

Nowoczesne technologie w pracy
z klasą lub z grupą zróżnicowaną


ZOBACZ WIĘCEJ