Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Kariera na MAKSa

pomoc w profesjonalnym planowaniu
kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia

Pakiet wspierający osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Wprowadza elementy myślenia biznesowego, m.in.

  • twórczego rozwiązywania problemów,
  • metodologii SMART,
  • metod coachingowych.

Skorzystaj z wyjątkowych materiałów:

  • 20 scenariuszy lekcji rekomendowanych nauczycielom szkoły podstawowej
    i ponadpodstawowej,
  • 15 odcinków serialu dla młodzieży „Życie na MAKSa”,  
  • 15 prezentacji do lekcji na CD-ROM,
  • 15 opowiadań „Życie na MAKSa”,
  • 3 płyty DVD.

Jak pracować z Karierą na MAKSaskorzystaj z naszych wskazówek.

Zestaw jest wykorzystywany podczas szkolenia przygotowującego nauczycieli do realizacji zajęć z wykorzystaniem Kariery na MAKSa –> zobacz więcej

Pakiet poddawany ekspertyzie specjalistów z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Kariera na MAKSa otrzymała pozytywne rekomendacje Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Kariera na MAKSa, została doceniona również podczas edycji Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji w Kielcach. Innowacyjny pakiet wsparcia dla szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego otrzymał wyróżnienie w kategorii pomoce dydaktyczne.

0001

Pakiet Kariera na MAKSa można kupić:
– za pośrednictwem konsultanta edukacyjnego
– w sklepie internetowym www.sklep.wsip.pl

Zamów pakiet Kariera na MAKSa