Zamówienie

Zamów szkolenia

Klauzula informacyjna. Formularz kontakt z konsultantem

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96.
Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cel i podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych:

 • Kontakt telefoniczny lub mailowy przedstawiciela WSiP w związku z wyraźną prośbą osoby pozostawioną w formularzu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. W ramach kontaktu przedstawiciel WSiP może również przekazać osobie zamówioną informację handlową. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji zamówionego przez osobę kontaktu.
 • Marketing bezpośredni produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu na marketing i profilowanie.
 • Marketing, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody lub jej wycofania dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
  Informacje handlowe będą przekazywane za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących drogą elektroniczną lub telefoniczną, na wskazany w formularzu kanał komunikacji elektronicznej (mail, sms, kontakt telefoniczny).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.
Odbiorcami danych będą:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, np. dostawcy usług IT, Call Center, agencje marketingowe.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości skontaktowania się przedstawiciela WSiP. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

  Każda osoba ma prawo:

 •  dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do wycofania udzielonej zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana,
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
  Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zalecamy również zapoznać się z naszą Polityką prywatności oraz Polityką cookies.