Zamówienie

Zamów szkolenia

Celem ogólnopolskiego konkursu jest wyłonienie i promocja tych samorządów, które wyróżniają się posiadaniem wizji edukacji przyszłości dla swoich mieszkańców, proaktywnie wdrażają lokalne rozwiązania oświatowe służące poprawie jakości usług edukacyjnych oraz są zaangażowane w budowanie dobrobytu małych ojczyzn poprzez oddolny rozwój jakości polskiej oświaty.
 

Co należy zrobić, aby zdobyć tytuł WIZJONERA OŚWIATY?

 • WYŚLIJ formularz zgłoszeniowy do 31 stycznia 2022 r.
 • PRZYSTĄP do diagnozy 12 obszarów doskonałości oświaty
  • Diagnoza realizowana jest we współpracy z ekspertami ORKE. Polega na wypełnieniu arkusza diagnostycznego, a jej celem jest wyłonienie obszaru do rozwoju.
 • PRZYGOTUJ Harmonogram Działań Rozwojowych (HDR)
  • Przygotuj ze wsparciem ekspertów ORKE Harmonogram Działań Rozwojowych w wybranym obszarze, z uwzględnieniem założonych efektów jego realizacji.
 • ZREALIZUJ Harmonogram Działań Rozwojowych (HDR)
  • Zrealizuj Harmonogram Działań Rozwojowych i pochwal się efektami wdrożenia. Prześlij materiał w postaci prezentacji lub krótkiego filmu na adres jst@orke.pl.

Kategorie konkursowe - obszary doskonałości:

1. Opracowanie wizji rozwoju lokalnego systemu oświaty.
2. Wdrożenie monitorowania jakości usług edukacyjnych.
3. Wdrożenie wybranego modelu zarządzania oświatą na poziomie organu prowadzącego.
4. Wdrożenie efektywnej metody planowania budżetowego.
5. Zwiększenie udziału interesariuszy, w szczególności mieszkańców, w realizacji i ocenie usług edukacyjnych.
6. Zaangażowanie rodziców w planowanie, realizację i ocenę usług edukacyjnych.
7. Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie przywództwa edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli dyrektorów placówek i ich relacji z organem prowadzącym.
8. Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych.
9. Wdrożenie zintegrowanych lub innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów.
10. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań organizacji wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z wykorzystaniem założeń edukacji włączającej.
11. Wdrożenie systemowych rozwiązań wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych.
12. Wdrożenie efektywnych zasad gospodarowania zasobami materialnymi systemu oświaty, w tym szczególnie wykorzystanie bazy informatycznej, w celu wspierania kształtowania kompetencji przyszłości.

 

Uczestnicy Konkursu otrzymują:

Dyplom „Wizjoner oświaty"

Nagroda dla wszystkich Uczestników, którzy spełnili wymagania Konkursu.

Statuetkę „Wizjoner oświaty"

oraz profesjonalne szkolenie dla kadry zarządczej w samorządzie prowadzone przez specjalistę od kreacji wizerunku Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Nagroda dla 10 najwyżej ocenionych Uczestników, których wybierze Kapituła Konkursu zgodnie z regulaminem.

Roczny dostęp do platformy e-learningowej ORKE

Nagroda dodatkowa

Nagroda dla Uczestników, którzy zrealizowali Harmonogram Działań Rozwojowych we współpracy z ORKE.

Ceremonia wręczenia nagród Ogólnopolskiego Konkursu „Wizjoner oświaty” odbędzie się podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach w 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU "WIZJONER OŚWIATY"

Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap 1. Zgłoszenia do konkursu, przyjmowane do 31 stycznia 2022 r. na adres jst@orke.pl.
Etap 2. Materiały stanowiące przedmiot konkursu, przyjmowane do 31 lipca 2022 roku.
Etap 3. Ocena nadesłanych materiałów do 31 sierpnia 2022 roku.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • jst@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem