Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt lub wizytę konsultanta, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . Zasady przetwarzania danych osobowych

Zadbaj o siebie już dziś!


Skoncentruj się na swoich emocjach, pokonaj stres, kontroluj i kreuj, zyskaj samoświadomość własnych emocji i odczuć.


To jest dobry czas, by spojrzeć w głąb siebie i wypracować najlepszy scenariusz działania na przyszłość, by funkcjonować w zmianie w dobrym zdrowiu.

Czy chcesz: dowiedzieć się, jak rozpocząć proces uczenia się sztuki koncentracji i relaksu oraz jak wdrażać uważność do codziennego życia?
WYBIERZ SZKOLENIE:
Wprowadzenie do Mindfulness, czyli elementy treningu uważności
dla nauczycieli
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Otrzymasz pigułkę wiedzy o elementach Mindfulness.
 • Poznasz praktyki Mindfulness do stosowania na co dzień.
 • Uzyskasz konkretne i praktyczne ćwiczenia na wprowadzenie uważności w codzienne życie.
 • Otrzymasz e-narzędziownik do wykorzystania w pracy.
Szczegóły szkolenia
Czy chcesz: dowiedzieć się, jak wprowadzić dzieci i uczniów w proces uczenia się sztuki koncentracji, relaksu oraz uważności?
WYBIERZ SZKOLENIE:
Wykorzystanie metody Mindfulness z ukierunkowaniem na koncentrację w pracy z uczniami
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Uzyskasz wiedzę o praktykach Mindfulness w pracy z uczniami.
 • Poznasz zestaw praktyk Mindfulness do stosowania w edukacji.
 • Zrozumiesz wpływ uważności na samopoczucie i funkcjonowanie ucznia.
 • Otrzymasz e-narzędziownik do wykorzystania w pracy.
Szczegóły szkolenia
Czy chcesz: dowiedzieć się jak zorganizować pracę tak, by nie obciążała, a dawała wzmocnienie?
WYBIERZ SZKOLENIE:
Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Zwiększysz poziom satysfakcji wynikający z wykonywania pracy w różnych warunkach.
 • Dowiesz się jak osiągnąć wzrost poczucia zadowolenia, dzięki zaspokajaniu aspiracji osobistych oraz tych związanych z pracą.
 • Poznasz dobre praktyki dotyczące zachowań, których warto unikać w kontakcie zdalnym a które przyczyniają się do wzrostu komfortu pracy.
 • Otrzymasz e-narzedziownik do wykorzystywania w pracy.
Szczegóły szkolenia
Czy chcesz: dowiedzieć się, jak budować odporność psychiczną i dbać o swój well-being?
WYBIERZ SZKOLENIE:
Jak praktycznie i konstruktywnie radzić sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach kryzysowych i zmianie?
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Otrzymasz wsparcie kompetencyjne oraz sprawdzone naukowo metody i techniki radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Uzyskasz materiały wspierające zarządzanie emocjami.
 • Poznasz przykładowe algorytmy postępowania w przypadku sytuacji kryzysowej i zmiany.
 • Otrzymasz e-narzedziownik do wykorzystywania w pracy.
Szczegóły szkolenia

Rozbudzaj ciekawość i inspiruj!


Zbuduj zaangażowanie ucznia podczas zajęć, wykorzystuj ciekawe i nowoczesne metody pracy. Działaj kreatywnie, szukaj niestandardowych rozwiązań.


Zapoznaj się metodami pracy twórczej i zastosuj je już dziś.

Czy chcesz: dowiedzieć się, jak myśli kłębiące się na co dzień w głowie można wykorzystać do kreatywnej pracy z uczniami oraz jak zaangażować ich do działania?
WYBIERZ SZKOLENIE:
Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia,
analogie i metafory
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Poznasz sposoby nakierowywania określonego typu myślenia (skojarzenia, analogie, metafory) na twórcze tory.
 • Nauczysz się posługiwać wybranymi technikami twórczego myślenia.
 • Zwiększysz poziom własnej kreatywności i elastyczności myślenia oraz inwencji w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań.
 • Poszerzysz wiedzę na temat mechanizmów twórczego myślenia.
Szczegóły szkolenia
Czy chcesz: dowiedzieć się, jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się?
 
WYBIERZ SZKOLENIE:
Po rozum do głowy, a w niej… – jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się?
 
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Poznasz wybrane narzędzia aktywizacji oraz metody aktywizujące uczniów.
 • Otrzymasz wiedzę o psychologicznych warunkach aktywizacji uczniów, aby przeanalizować swoje lekcje.
 • Nauczysz się zapraszać uczniów do współdecydowania o aktywności klasy.
 • Określisz cele, które chcesz osiągnąć poprzez aktywizację uczniów.
Szczegóły szkolenia
Czy chcesz: dowiedzieć się, jak wykorzystać najnowsze odkrycia neuronauki w procesie nauczania?
WYBIERZ SZKOLENIE:
Uczę się ja, uczy się mój mózg – aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Poznasz strategię pracy z uczniami zakładającą inicjację twórczego rozwiązywania problemów.
 • Udoskonalisz umiejętności wychowawcze i zastosujesz je w codziennej pracy.
 • Nauczysz się wzmacniać ciekawość poznawczą uczniów wpływając na zwiększenie efektywności kształcenia.
 • Poznasz sposoby wspierania rozwoju ucznia i samodzielności poznawczej ucznia.
Szczegóły szkolenia


Masz moc pokonania trudności, wykorzystaj dostęp do narzędzi diagnostycznych z możliwością przygotowania się do wyzwań egzaminacyjnych i podniesienia wyników nauczania.

Czy chcesz: dowiedzieć się, jakie narzędzia i metody pracy sprzyjają rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów?
WYBIERZ SZKOLENIE:
Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem
na drugim etapie edukacyjnym
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Otrzymasz wiedzę nt. najnowszych badań edukacyjnych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz neurodydaktyki.
 • Poznasz ciekawe narzędzia i metody pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów.
 • Poznasz ćwiczenia, które wspierają rozwój kreatywności i aktywności uczniów.
 • Uporządkujesz wiedzę na temat kompetencji matematycznych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem rozumowania matematycznego.
Szczegóły szkolenia
Czy chcesz: dowiedzieć się, jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się?
 
WYBIERZ SZKOLENIE:
Mierz wysoko – wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły
 
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Nauczysz się analizować wyniki diagnoz oraz egzaminów i określać tendencje w osiągnięciach edukacyjnych swojej szkoły.
 • Będziesz potrafił formułować wytyczne do programów naprawczych.
 • Poznasz cele, którym ma służyć diagnozowanie i egzaminowanie, oraz rodzaje praktycznych informacji, które można z nich uzyskać.
Szczegóły szkolenia
Czy chcesz: dowiedzieć się, jak jak efektywnie pracować i motywować uczniów do nauki?
WYBIERZ SZKOLENIE:
Jak przygotować zdalnie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem zasobów i aplikacji sieciowych
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Otrzymasz pakiet informacyjno – szkoleniowy wspierający nauczyciela w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty i różnych środowisk pracy online.
 • Przykłady jak w warunkach zdalnych/hybrydowych realizować przygotowania do egzaminu.
 • Wskazówki jak wykorzystać technologiczny potencjał zasobów sieciowych oraz narzędzi w nauczaniu.
 • Otrzymasz e-narzedziownik do wykorzystywania w pracy.
Szczegóły szkolenia
Pozostałe szkolnie z serii "Wyjście z deficytów i skuteczne przygotowanie do egzaminów": Liczba godzin Forma szkolenia e-narzędziownik

KOMPETENCJE
 PRZYSZŁOŚCI

Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na pierwszym etapie edukacyjnym.

Szczegóły szkolenia
4 x 45 min

3 x 45 min

2 x 45 min


stacjonarne

wykład
e-wykład

webinar

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Jak przygotować zdalnie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z wykorzystaniem zasobów i aplikacji sieciowych.

Szczegóły szkolenia
4 x 45 min e-learning

Jak przygotować zdalnie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języków obcych z wykorzystaniem zasobów i aplikacji sieciowych.

Szczegóły szkolenia
4 x 45 min e-learning

Jak przygotować zdalnie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki z wykorzystaniem zasobów i aplikacji sieciowych.

Szczegóły szkolenia
4 x 45 min e-learning
Zasady promocji: Rabat w wysokości 10% ceny dotyczy każdego zamówionego szkolenia z cyklu Letnia Akademia ORKE. Warunkiem otrzymania rabatu na szkolenie (czyli obniżenia ceny o 10% jego katalogowej ceny) jest złożenie zamówienia najpóźniej do 25.06.2021r. poprzez stronę www.orke.pl oraz wpisanie kodu promocyjnego: AW10 w formularzu zamówienia. Szczegóły promocji oraz warunki realizacji szkoleniaznajdują się w OWS - Ogólnych Warunkach Sprzedaży Szkoleń dostępnym pod linkiem: https://orke.pl/regulamin/