Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Kim jesteśmy?

logo_orke_rgb

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE) to niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli, którego organem nadzorującym jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Od 2014 roku towarzyszymy nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych w rozwoju zawodowym. Odbywa się to zarówno poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach zgodnych z najnowszymi trendami w edukacji, priorytetami MEiN jak również wychodzenie naprzeciw potrzebom.

  • W naszej ofercie znajduje się ponad 200 tematów szkoleń
  • Współpracujemy z ponad 100 autorami programów i recenzentami
  • Naszą kadrę współtworzy ponad 200 trenerów w całej Polsce

Naszą ofertę tworzymy w oparciu o badania potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej. Ponadto, jesteśmy na bieżąco ze zmianami w oświacie, dzięki czemu szybko reagujemy na Państwa oczekiwania.
Szkolenia ORKE są cenioną, przez władze oświatowe, formą doskonalenia zawodowego. W lipcu 2020 roku po raz kolejny otrzymaliśmy akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych to największy ogólnopolski niepubliczny ośrodek kształcenia pracowników oświaty w Polsce. Specjalizuje się w wyznaczeniu standardów nauczania oraz we wspieraniu placówek oświatowych, samorządów oraz społeczności lokalnych w podnoszeniu poziomu edukacji z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii. Wdraża szkoły samorządowe do pracy zdalnego nauczania zarówno w środowisku Google jak i Microsoft jako partner edukacyjny w Programie Global Training.
ORKE jest założycielem Ogólnopolskiej Sieci Współpracy Oświaty Samorządowej oraz inicjatorem programu Edu Kompas – efektywny i ukierunkowany rozwój lokalnej oświaty.

  
Zobacz RAPORT Z EWALUACJI MKO
Zobacz AKREDYTACJA

Zapraszamy do współpracy!