Zamówienie

Zamów szkolenia

Kim jesteśmy?

logo_orke_rgb

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE) to niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli, którego organem prowadzącym są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) S.A., a organem nadzorującym jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Od 2014 roku towarzyszymy nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych w rozwoju zawodowym. Odbywa się to zarówno poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach zgodnych z najnowszymi trendami w edukacji, priorytetami MEN, jak i wychodzenie naprzeciw potrzebom.

  • W naszej ofercie znajduje się ponad 200 tematów szkoleń
  • Współpracujemy z ponad 100 autorami programów i recenzentami
  • Naszą kadrę współtworzy ponad 200 trenerów w całej Polsce

Naszą ofertę tworzymy, opierając się na badaniach potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej. Ponadto jesteśmy na bieżąco ze zmianami w oświacie, dzięki czemu szybko reagujemy na Państwa oczekiwania.
Szkolenia ORKE są cenioną, przez władze oświatowe, formą doskonalenia zawodowego. W lipcu 2020 roku po raz kolejny otrzymaliśmy akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych to największy ogólnopolski niepubliczny ośrodek kształcenia pracowników oświaty. Specjalizuje się w wyznaczeniu standardów nauczania oraz we wspieraniu placówek oświatowych, samorządów oraz społeczności lokalnych w podnoszeniu poziomu edukacji z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii. Wdrażamy szkoły samorządowe do pracy w formie zdalnego nauczania zarówno w środowisku Google, jak i Microsoft jako partner edukacyjny w programie Global Training.

 

Certyfikacje ORKE

 

 

W 2022roku ORKE zostało przyjęte w poczet członków

Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

 

 

 

Wdrożyliśmy również wymagania

Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0.

oraz skutecznie je realizujemy  w naszej działalności.

Akredytacja

Zobacz RAPORT Z EWALUACJI MKO
Zobacz AKREDYTACJA

Zapraszamy do współpracy!