Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Eksperci ORKE

_DSC0849Przemysław Kluge
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Autor i realizator programów szkoleniowych dla biznesu i oświaty finansowanych przez klientów, a także z EFS, grantów MEN, programów SPO RZL i innych. Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających umiejętności menedżerskie, trenerskie i coachingowe. Współpracował z renomowanymi szkołami trenerskimi i coachingowymi. Ma doświadczenie w moderowaniu i facylitacji pracy zespołów menedżerskich wprowadzających zmiany społeczne w firmach. Prowadzi zajęcia na uczelniach warszawskich. Posiada rekomendacje trenerską II stopnia wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a także Certyfikat trenerski i coachingowy II stopnia wydany przez Grupę TROP. Zarządzał renomowaną szkołą prywatną i szkołą publiczną

PoznanATD-057aEwa Kołodziejczyk
Absolwentka Europeistycznych Studiów Filozoficzno-Historycznych, UMCS. Nauczyciel, wychowawca, praktyk. Autorka programów szkoleniowych dla edukacji, trenerka umiejętności miękkich. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Entuzjastka umiejętności psychospołecznych. W ORKE pełni funkcję konsultanta wiodącego.

Artur DzigańskiArtur Dzigański
Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa i postępowania administracyjnego oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Współpracował z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany. Wieloletni dyrektor liceum ogólnokształcącego oraz koordynator i egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego. Autor kilkunastu książek z zakresu dydaktyki oraz publikacji o charakterze encyklopedycznym i słownikowym. W latach 2008-2009 Małopolski Kurator Oświaty.

Magdalena Brewczyńska
Nauczyciel dyplomowany, trenerka i ekspert edukacji multimedialnej, cyfrowej i czytelniczej. Autorka i realizatorka programów szkoleniowych skierowanych do oświaty w ramach programów POKL, RPO, POWER i innych realizowanych z FE. Specjalizuje się w tematyce związanej z interaktywną i mobilną edukacją,  ocenianiem wspierającym rozwój, wprowadzaniem innowacyjnych metod nauczania oraz metodyką kształcenia zdalnego i hybrydowego. Ma doświadczenie we wspomaganiu pracy szkół i placówek oświatowych; prowadziła regionalne i ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. W ORKE pełni funkcję konsultanta wiodącego.