Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Powołaj samorządową sieć współpracy lokalnych liderów zdalnej szkoły

 

Postaw na najlepszych i zmotywowanych nauczycieli. Nasi mentorzy skoordynują rozwój sieci współpracy. Dzięki temu otrzymasz gwarancję trwałości projektu i odniesiesz sukces we wdrożeniu nauki zdalnej.

Korzyści wynikające z istnienia sieci współpracy:

  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
  • nabywanie nowych kompetencji przez nauczycieli;
  • budowanie relacji między uczestnikami;
  • popularyzacja „dobrych praktyk”;
  • wspólne wypracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań;
  • dostęp do ekspertów z różnych specjalizacji;
  • kontakt z innymi samorządami.

Sieć współpracy gwarantuje rozwój nauczycieli oraz dobrostan psychiczny, wynikający z poczucia wsparcia i przynależności do zespołu.