Zamówienie

Zamów szkolenia

Praca dla Eksperta ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE)

to niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli, którego organem prowadzącym są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) S.A.,
a organem nadzorującym Mazowiecki Kurator Oświaty.

Od 2014 roku towarzyszymy nauczycielom oraz dyrektorom szkół placówek oświatowych w ich rozwoju zawodowym.

W związku z rozwojem usług racjonalizujących wydatki oświatowe
w Jednostkach Samorządu Terytorialnego zapraszamy zainteresowane osoby
do współpracy
na stanowisko:

EKSPERT DS. ROZWOJU OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ

Region 1: opolskie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie.
Region 2: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie.
Region 3. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.
Region 4. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie.

Jakie będą główne Twoje zadania?

• analiza sposobu organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach,
• analiza arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
• audyt organizacyjno – finansowy funkcjonowania lokalnej oświaty,
• współpraca z działem realizacji projektów JST oraz działem merytorycznym,
• prezentacja opracowań i raportów,
• udział w rozwoju nowych produktów dla JST.

Jakich kompetencji oczekujemy?

• wykształcenie wyższe pedagogiczne lub ekonomiczne,
• kwalifikacje w zakresie zarządzania w oświacie lub kwalifikacje trenerskie,
• kwalifikacje audytora, kontrolera jednostek sektora finansów publicznych,
• minimum dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w oświacie, samorządowej lub na stanowisku dyrektora jednostki oświatowej,
• doświadczenie w prowadzeniu analiz, audytów oraz w opracowaniu standardów oświatowych ( w tym bonu oświatowego),
• doświadczenie w realizacji projektów kierowanych do oświaty samorządowej,
• doświadczenie we wspieraniu JST w realizacji zadań oświatowych,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy z w zespole,
• mile widziane publikacje na temat oświaty samorządowej oraz autorstwo programów szkoleń, warsztatów kierowanych do pracowników samorządowych zajmujących się oświatą,
lub autorskie materiały szkoleniowe.

Jaki są dla Ciebie najważniejsze korzyści?

• współpraca z największym ogólnopolskim niepublicznym ośrodkiem kształcenia kadr oświatowych,
• elastyczne warunki pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy współpracy,
• przyjazny kontakt i bliska współpraca z zespołem ORKE,
• konkurencyjne stawki eksperckie i ciekawe zlecenia w zależności od doświadczenia,
• przyjazny kontakt i bliska współpraca z zespołem ORKE,
• niezbędne materiały i narzędzia do realizacji powierzonych zadań.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku –>APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami na trenerów ORKE.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na udział procesie rekrutacyjnym, prosimy
o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych
oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych – jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 96. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wsip.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest dostępna –>  tutaj.