Zamówienie

Zamów szkolenia


Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE)

Zapraszamy do współpracy doświadczonych trenerów
prowadzących szkolenia z zakresu
mikrokontrolery w szkole, druk 3D, podstawy robotyki,
opracowanie materiałów i sprzętu audio oraz wideo (w ramach sprzętu dedykowanego do laboratoriów przyszłości).


Region 1: opolskie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie.
Region 2: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie.
Region 3. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.
Region 4. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie.

Jakie będą Twoje główne zadania?

• prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli zgodnie
ze standardami pracy trenera ORKE,
• wykorzystywanie dobrych praktyk w celu zabezpieczenia jakości szkoleń
i zadowolenia grupy szkoleniowej,
• podczas realizacji zadań współpraca z działem merytorycznym oraz działem organizacji szkoleń,
• diagnoza potrzeb szkoleniowych w placówce oświatowej,
• prowadzenie dokumentacji szkoleniowej oraz ewaluacji szkoleń.

Jakich kompetencji oczekujemy?

• minimum 3 lat doświadczenia w zakresie prowadzonych szkoleń,
• mile widziany certyfikat trenera/coacha/edukatora w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów,
• certyfikat trenera/coacha/edukatora w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów,
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w co najmniej jednym z obszarów tematycznych: mikrokontrolery w szkole, druk 3D, podstawy robotyki, opracowanie materiałów i sprzętu audio oraz wideo (laboratoria przyszłości).
• stosowanie metod aktywizujących i narzędzi interaktywnych, w tym ciekawych materiałów do pracy z grupą szkoleniową,
• pasja do dzielenia się wiedzą i pomocy dyrektorom oraz nauczycielom w ich doskonaleniu osobistym i zawodowym,
• mile widziany dorobek zawodowy w dziedzinie oświaty, w tym: publikacje
lub autorskie materiały szkoleniowe.

Jaki są dla Ciebie najważniejsze korzyści?

• współpraca z największym ogólnopolskim niepublicznym ośrodkiem kształcenia kadr oświatowych,
• elastyczne warunki pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy współpracy,
• przyjazny kontakt i bliska współpraca z zespołem ORKE,
• konkurencyjne stawki trenerskie i ciekawe zlecenia,
• możliwość rozwoju kompetencji trenerskich,
• niezbędne materiały i narzędzia do realizacji powierzonych zadań.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku –>APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami na trenerów ORKE.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na udział procesie rekrutacyjnym, prosimy
o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych
oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych – jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 96. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wsip.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest dostępna –>  tutaj.