Zamówienie

Zamów szkolenia

II spotkania sieci wojewódzkich i ogólnopolskich

Zrealizowano kolejne spotkania sieci wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Spotkania odbyły się we wszystkich województwach. Trenerzy Wspomagania na poziomie województwa dzielili się wiedzą i doświadczeniami z realizacji procesów wspomagania na poziomie województwa. Głównym tematem na wszystkich spotkaniach było przekazanie dobrych praktyk, nowych pomysłów, korekty scenariuszy zrealizowanych już procesów wspomagania. Dodatkowo zostało omówione nowe podejście do kompetencji kluczowych.

Spotkania ogólnopolskie miały podobny charakter jak spotkania wojewódzkie, przy czym wymiana wiedzy i praktyk dotyczyła w poszczególnych grupach tematycznych jednej z kompetencji kluczowych. Dodatkowo w spotkaniach ogólnopolskich uczestniczyli nowo powołani eksperci indywidualni. Eksperci indywidualni, jak sama nazwa wskazuje, to doradcy i znawcy w obszarze jednej kompetencji kluczowej dedykowani indywidualnie dla trenerów. Konsultacje mają charakter indywidualny i odpowiadają na potrzeby jednostkowe trenerów. Swoją wiedzą i doświadczeniem mają wspierać i dzielić się wiedzą wśród trenerów wspomagania, którzy potrzebują szczegółowej wiedzy w obszarze kompetencji nie będącą ich specjalizacją. Dyżury ekspertów indywidualnych w czasie spotkań ogólnopolskich przyczyniły się do wzrostu wiedzy i świadomości w zakresach dotychczas mniej znanych. Eksperci indywidualni dzięki dyżurom zapoznali się z wszystkimi trenerami, przedstawili swoje eksperckie doświadczenie, poznali obszary zainteresowań trenerów i wymienili się wzajemnie kontaktami. Do czasu kolejnego spotkania sieci, głównym zadaniem Ekspertó w indywidualnych będą działania doradcze z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

?>